Buitenplaats Reigersdaal

Ligging

Amsterdam - Amstelveenseweg / Buitenveldertselaan, ongeveer ter hoogte van het Gijsbrecht van Aemstelpark

Andere benaming

Rijgersdaal, Rygers Daal, Rygersdaal

Geschiedenis

De buitenplaats was tot 1766 in het bezit van mr. Gerard Bors van Waveren. Op 14 april 1766 werd daarvoor bij een publieke verkoop 17.700 gulden geboden en op 12 mei 1766 werd deze bezitting voor de geboden prijs overgedragen aan Joost Willem Wervelman.

Na het overlijden van Joost Willem Wervelman, wordt de buitenplaats door David Wendorp Junior, getrouwd met Anna Maria Wervelman, in 1779 verkocht aan Floris Crol voor 18.000 gulden. Zijn erfgenamen verkopen het op 5 februari 1787 aan Isaac Lodewijks Junior voor 18.500 gulden. De omschrijving in de transportakte is als volgt: "Rijgersdaal bestaande uit een hofsteede met desselfs huyzinge, thuynmanswoning, koetshuys en stallinge en voor en agter dezelve hofsteede gelegen aan den Amstelveenschen weg geleegene landerijen met elkanderen zoo in de Buytenveldsche Polder tot aanhet Karnemelksgat groot 27 morgen alsmede een boerderij met zijn huizing en stallinge gelegen naast de voorschr. hofsteede aan de Amstelveensche weg na de zijde van de Kalfjeslaan of eerste loopveldt en voor en agter dezelve boerderij gelegen landerijen, mede met elkander groot 21 morgen."

Bewoners

  • - 1766 mr. Gerard Bors van Waveren
  • 1766 - 1779 Joost Willem Wervelman
  • 1779 Anna Maria Wervelman x David Wendorp Junioir
  • 1779 - Floris Crol
  • - 1787 erfgenamen van Floris Crol
  • 1787 - Isaac Lodewijks Junior

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

 

  • Noord-Hollands Arcadia
  • Amstelodamum - 45e jaargang, januari 1960

Foto's © Albert Speelman 2017

@