Buitenplaats Jagtlust

Ligging

's-Graveland - Leeuwenlaan 42 (achter kavel 16 en 17)

Andere benaming

Groot Jan, De Laatste Stuiver, Plaats Royal

Geschiedenis

In 1660 werd Cornelis Tromp eigenaar van een strook land buiten de 's-Gravelandsepolder, het later zo genoemde Trompenveld. Op dit terrein stond ten zuiden van de Kortenhoefsche weg, de latere Oetgenslaan (nu Leeuwenlaan), een kleine hofstede met huis, genaamd 'Groot Jan'.

Tussen 1741 en 1771 was deze hofstede in bezit van Thomas, Nicolaas en François Creag. De hofstede werd tussen 1734 en ca. 1771 een- of tweemaal hernoemd; eerst kreeg het waarschijnlijk de naam 'Rome', vervolgens de de naam 'De Laatste Stuiver'. Tussen 1771 en 1782 werd de plaats opnieuw herdoopt, deze keer in 'Plaats Royal'. Deze namen werden vaak gebruikt voor herbergen; misschien werd de kleine hofstede toen ook geëxploiteerd als herberg.

Een echte buitenplaats werd het pas nadat deze in 1792 in handen kwam van Hendrik Otto Arntzenius. Deze stichtte hier tussen 1792 en april 1794 de hofstede Jagtlust.

In 1820 breidde Teunis Helmich Backer het op het Trompenveld gelegen terrein van de hofstede uit met een perceel weiland, van de voormalige gewezen hofstede Heilust. Sindsdien heeft Jachtlust ook een terrein in de 's-Gravelandsepolder. De 18e eeuwse koepel van Heilust werd in 1820 gesloopt en voor 1828 vervangen door een achthoekige koepel met rieten dak in het midden van het voormalige Heilust.

In 1861 kwam de buitenplaats in handen van Jan Pieter Six. In 1899, onder Willem Six, verbouwden de architecten Schill en Haverkamp het huis ingrijpend. Het kleine vierkante gebouw met de tegen de achterzijde aan gelegen boerderij veranderde in een onregelmatig gebouwde villa met aangebouwde wintertuin en bekronende koepel. De boerderij verplaatste men naar de westzijde van de moestuin.

Bewoners

  • 1660 - Cornelis Tromp
  • 1741 - 1771 Thomas, Nicolaas en François Creag
  • 1792 - Hendrik Otto Amtzenius
  • 1861 - Jan Pieter Six
  • 1899 - Willem Six
  • 1992 - 2006 Pieter Ebbinge
  • 2006 - Natuurmonumenten

Huidige doeleinden

  • Onbekend

Opengesteld

  • Onbekend

Bronverwijzing

  • Noord-Hollands Arcadia

Foto's © Albert Speelman 2017

@