Buitenplaats Land en Bos

Ligging

's-Graveland - Leeuwenlaan 40

Andere benaming

Land en Boszicht, Land en Bosch Sigt

Geschiedenis

De naam 'Land en Bos' wordt voor het eerst genoemd wanneer Lodewijk Hovy in 1782 eigenaar wordt van de hofstede.

Enkele jaren na de verkoop door de familie Hovy komt het in bezit van de familie Six, die de hofstede verhuurde aan jhr. Smissaert, daarna aan de heer Heybroek, de heer Geveke en tenslotte in 1899 aan de heer Boot, die in de houthandel zat met Rusland. Hij kocht het na enige jaren en liet het grootste gedeelte afbreken, waarna het huis na enkele verbouwingen de huidige, veel grotere, vorm kreeg. In 1917 wordt het door Boot's weduwe verkocht aan de heer Van Stolk, graanhandelaar, stammend uit een Rotterdams patricërsgeslacht. Mevrouw Stolk-Dunlop verkocht het later aan de Christengemeenschap, die de hofstede nu als conferentieoord gebruikt.

Bij de buitenplaats hoort de prachtige, half in het water staaande theekoepel het merkwaardige soort schuitenhuis eronder. De exacte datering van de koepel ontbreekt. In ieder geval wordt hij al genoemd in een verkoopsacte uit 1788, waarbij Louis Samuel Meynet het goed koopt van Lodewijk Hovy.

Toen de restauratielasten voor de Christengemeenschap te hoog werden, is de koepel verkocht aan de gemeente 's-Graveland (nu Wijdemeren) voor één gulden, waarna in 1958 met het herstel kon worden begonnen. Bij die restauratie werde de ingangstrap vervangen door een gemetselde opgang met gebogen vleugelmuurtjes en bordes, voorzien van laat 18e eeuwse ballusters.

Bewoners

  • 1782 - Lodewijk Hovy
  • 1788 - Louis Samuel Meynet
  • - familie Six
  • 1899 - 1917 familie Boot
  • 1917 - familie Van Stolk
  • - 2007 Christengemeenschap
  • 2007 - Natuurmonumenten

Huidige doeleinden

  • Onbekend

Opengesteld

  • Niet toegankelijk

Bronverwijzing

  • De buitenplaatsen van 's-Graveland

Foto's © Albert Speelman 2017

@