Buitenplaats Schaep en Burgh

Ligging

's-Graveland - Noordereinde 60 (kavel 3/2, 4 en 5)

Geschiedenis

In 1634 vond er een loting plaats van de kavels in de 's-Gravelandsepolder. Hierbij kreeg Abel Mathijsz. Burgh de kavels 3/2, 4 en 5 toegewezen.

Na de boedelverdeling van Burgh in 1646/47 kwam het terrein in handen van Gerard Simonsz. Schaep, die onder meer enige tijd burgemeester van Amsterdam was. In een handtekening van Schaep uit 1656 komen wij voor de eerste keer de naam 'Schaep en Burgh' tegen, hier nog als 'Schapenburg'.

Via Maria Schaep, die in 1681 trouwde met mr. Hendrik Bicker kwam de hofstede in de familie Bicker. In 1725, na het overlijden van Maria Schaep, erfde haar tweede zoon Jan Bernd Bicker de buitenplaats. Jan Bernd heeft de formele tuinaanleg op zijn kavels binnen een decennium behoorlijk uitgebreid. Waarschijnlijk liet hij ook de nog bestaande slangenmuur aan de noordzijde van het hoofdgebouw aanleggen. In 1769 stond aan de oostgrens van de buitenplaats een tuinpaviljoen. Waarschijnlijk maakte dit paviljoen deel uit van de landschapstuin die in deze tijd werd aangelegd op de buitenplaats. De opdrachtgeefster moet de weduwe van Jan Bernd Bicker geweest zijn, Johanna Sara Pels.

In 1802 werd de buitenplaats gekocht door Isaäc Hodshon. Jhr. Willem van Loon en zijn echtgenote Anna Louisa Agatha van Winter kochten de buitenplaats in 1818. Zij lieten het huis grondig verbouwen, onder meer door toevoeging van een zuilenporticus aan de buitenkant.

In 1909 restaureerde de architect C.B. Posthumus Meyjes het huis. In 1971 werd de buitenplaats aangekocht door de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten. Na een verbouwing in 1974/75 vestigde de vereniging hier zijn hoofdkantoor.

Bewoners

 • 1634 - 1646 Abel Mathijsz. Burgh
 • 1646 - Gerard Simonsz. Schaep
 • - 1725 Maria Schaep
 • 1725 - Jan Bernd Bicker x Johanna Sara Pels
 • - 1791 Johanna Sara Pels
 • 1802 - 1818 Isaäc Hodshon
 • 1818 - jhr. Willem van Loon x Anna Louisa Agatha van Winter
 • 1971 - Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten

Huidige doeleinden

Opengesteld

 • Het huis is niet toegankelijk
 • Het landgoed is vrij toegankelijk

Bronverwijzing

 • Noord-Hollands Arcadia

Foto's © Albert Speelman 2017

@