Buitenplaats Veld en Akker

Ligging

's-Graveland

Geschiedenis

De buitenplaats staat op diverse kaarten aangeduid uit de 18e eeuw, direct ten noorden van de Beresteinse weg. Het was in elk geval voor 1708 voorzien van een woning. Rond het midden van de 19e eeuw verdwenen.

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Beleidskaart Archeologie van de gemeente Wijdemeren - 2010

Foto's © Albert Speelman 2017

@