Buitenplaats Groenestein

Ligging

Groningen - Groenesteinlaan 22

Geschiedenis

Het landhuis gaat terug tot 1685 - waarvan nog een gevelsteen in de achtergevel getuigt. Lucas Alting kocht in dat jaar landerijen in Helpman en bouwt er een nieuwe woning, de buitenplaats Groenestein.

Het kreeg zijn huidige, sobere neoclassicistische vorm in 1871 in opdracht van jhr. O.J. Quintus. De tuinaanleg dateert uit 1871 en is uitgevoerd naar ontwerp van H. Copijn. Het is nu een openbaar park

Bewoners

  • 1685 - Lucas Alting
  • - jhr. O.J. Quintus

Huidige doeleinden

  • Onbekend

Opengesteld

  • Park is vrij toegankelijk

Bronverwijzing

  • Monumenten in Nederland - Groningen

Foto's © Albert Speelman 2017

@