Buitenplaats Bos en Hoven

Ligging

Haarlem - het huis lag in Haarlem, de tuin in Heemstede tussen Adriaan Pauwlaan en Johan de Wtlaan, ten westen van de Crayenstersingel

Andere benaming

(Bosch-en-Hoven, Bosch en Hoven)

Geschiedenis

In 1671 werden de gronden verkocht aan Gilles van de Camp, die toen al eigenaar was van het Huis te Manpad. In 1698 kocht Benjamin Dutry, heer van Haeften, de gronden. Hij breidde niet alleen het terrein uit, maar liet waarschijnlijk ook voor 1722 een nieuw huis bouwen.

De uitbreidingen van het terrein van het latere Bos en Hoven en de nieuw aangelegde tuingedeeltes in vroege landschapsstijl werden rond 1765 in kaart gebracht door Jan van Varel. In deze periode werd er ook een overplaats bij getrokken. In 1793 verkocht de executeur-testamentair van vrouwe Maria Feitsma, weduwe van Jan van Vollenhoven jr., de buitenplaats aan de Amsterdammer Willem Willink. Omstreeks 1878 wordt het huis nog gemoderniseerd.

In 1925 werd het park 'Bos en Hoven' bebouwd met villa's en veranderd in een villapark. Omstreeks deze tijd werd het herenhuis na een brandstichting gesloopt. Ook de 18e eeuwse koepel werd afgebroken. Deze werd in 1927 weer opgebouwd te Bloemendaal Aerdenhout, op de hoek van Zwarteweg en Bentveldsweg.

Bewoners

  • 1671 - Gilles van de Camp
  • 1698 - Benjamin Dutry
  • - 1793 Maria Feitsma, weduwe van Jan van Vollenhoven jr.
  • 1793 - Willem Willink
  • - 1921 familie Onderwater

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Noord-Hollands Arcadia

Foto's © Albert Speelman 2017

@