Buitenplaats Bronstee

Ligging

Heemstede - aan de oostzijde van de Binnenweg ten noorden van buitenplaats Land en Sparenzicht

Andere benaming

(Bronstéé, Bronsteê, Bron Stee)

Geschiedenis

Het terrein behoorde omstreeks de jaren dertig van de 17e eeuw toe aan Jacob Gerritsz. en later, voor 1668, aan de Amsterdamse koopman, ridder Jean Fontaine. Wanneer het terrein zijn naam kreeg en in gebruik genomen werd als buitenplaats, is niet helemaal duidelijk.

In 1721 werd de buitenplaats van een zeker Thomas Perrin getransporteerd aan de kleinzoon van ridder Joan Fontaine, de advocaat mr. Joan Fontaine.

Omstreeks 1877 was er alleen nog een poort en de boerderijen over.

Bewoners

  • 1668 Jean Fontaine
  • - 1721Thomas Perrin
  • 1721 - mr. Joan Fontaine

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Noord-Hollands Arcadia

Foto's

Foto's © Albert Speelman 2017

@