Buitenplaats Ipenrode

Ligging

Heemstede - Herenweg 63

Andere benaming

(Iepenrode, Ipen Rode, Ypenrode, Ypen Rode)

Geschiedenis

In 1608 stond er al een hofstede op het terrein, die De Voorkoekoek werd genoemd. In 1652 werd dit huis getransporteerd aan Cornelis Ormea, die er een 'heerschapswoninge' bij liet bouwen. Het oude huis bleef waarschijnlijk als boerenwoning bestaan.

Tussen 1716 en 1738 gaf mr. François Aernoud Druyvesteyn of diens moeder het nieuwe huis de naam Iepenrode.

In 1760 werd Abraham Dedel, koopman, bankier, assuradeur in Amsterdam en commissaris van der stad Amsterdam, eigenaar van de buitenplaats.

Hij breidde het terrein uit met gronden die oorspronkelijk aan Leiduin hadden gehoord. Na overlijden van Dedel in 1798 werd mr. Jan van de Poll eigenaar van de buitenplaats. Hij werd als eigenaar opgevolgd door zijn weduwe Katharina Valckenier. In 1850 werd de baksteengevel van het huis gepleisterd. De grote nieuwe hoofdingang werd rond 1908 gebouwd door de architect Wolbers, toen kwam er ook een nieuwe tuinmanswoning bij. Kort voor 1944 verbouwde de bekende restauratiearchitect A.A. Kok het huis.

Bewoners

  • 1652 - Cornelis ORmea
  • 1716 - 1738 mr. François Aernoud Druyvesteyn
  • 1760 - 1798 Abraham Dedel
  • 1798 - mr. Jan van de Poll x Katharina Valckenier

Huidige doeleinden

Opengesteld

Bronverwijzing

  • Noord-Hollands Arcadia

Foto's

Foto's © Albert Speelman 2017

@