Huis te Manpad

Ligging

Heemstede - Herenweg 9

Andere benaming

(Huis bij het Manne Pad, Huys te Mannepadt, Huys te Manpadt, Huys te Manpat)

Geschiedenis

De eerste vermelding dateert van 1558. Het huidige hoofdgebouw werd omstreeks 1630 - 1640 gebouwd in opdracht van Pieter Cornelisz. Heuts.

In 1666 kocht Daniel Lestevenon dit huis. Na zijn overlijden breidde zijn weduwe Elisabeth Gillon de hofstede uit door aankoop van 'het cleyne Huys te Manpat'.

In 1675 kocht de Amsterdams koopman Cornelis van Goor de buitenplaats. Hij breidde zijn bezitting in 1708 uit door aankoop van land en een huis genaamd 'de Capel'. Ergens voor 1723 werd het huis ingrijpend verbouwd. Het is onduidelijk of dat voor 1706 onder Van Goor of na 1720 onder mr. Wigbold Slicher.

Na 1730 zou de hofstede nog een keer 'aanmerklijk verbouwd en verfraaid' zijn door Dirk van der Meer. Van der Meers weduwe Debora Elias bleef nog een kleine dertig jaar eigenares van de buitenplaas. Kennelijk heeft zij omstreeks 1741/1742 aan een zeker A.S. - waarschijnlijk de tuinarchitect Adriaan Speelman - opdracht gegeven voor een nieuwe formele tuinaanleg met een grote parterre. Aan de zijkanten vindt men links een moestuin met een (nog bestaande) slangenmuur, rechts in de noordwesthoek van het terrein een bosstrook met een slingerpad.

Zij verkocht de buitenplaats in 1767 aan mr. David van Lennep. Hij liet het huis aan de achterkant vergroten.

In 1817 liet de toenmalige eigenaar prof. David Jacobus van Lennep een gedenknaald oprichten voor de legendarische slag tussen Witte van Haemstede en de Vlamingen in 1304 en het Ontzet van Haarlem in 1573.

In 1954/55 werd het huis gerestaureerd onder leiding van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg.

Bewoners

 • 1630 - 1666 Pieter Cornelisz. Heuts
 • 1666 - Daniel Lestevenon x Elisabeth Gillon
 • 1675 - Cornelis van Goor
 • - 1767 Debora Elias
 • 1767 - mr. David van Lennep
 • 1953 - Jan Visser
 • - Stichting Huis te Manpad

Huidige doeleinden

 • Particuliere bewoning

Opengesteld

 • Het huis is niet toegankelijk
 • Het landgoed is alleen toegankelijk met een rondleiding. Zie de website Huis te Manpad

Bronverwijzing

 • Noord-Hollands Arcadia
 • Hekken in Nederland

Foto's © Albert Speelman 2017

@