Buitenplaats Overdam

Ligging

Hinderdam -

Geschiedenis

Tegenover de buitenplaats Damvecht lag de buitenplaats Overdam. Deze buitenplaats was eigendom van Pieter Melkpot. Deze buitenplaats bestaat nog in vereenvoudige vorm.

Bewoners

  • Pieter Melkpot

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Damme, Els N.G. van - "'Het buytenplaatsje Damvecht' aan de Hinderdam en zijn bewoners" uit: Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1996

Foto's © Albert Speelman 2017

@