Buitenplaats Meerwijk

Ligging

Koudekerk aan de Rijn - gelegen aan de Lage Rijndijk in de Hoogewaard.

Andere benaming

(Meerwijck)

Geschiedenis

In 1681 vond er een overdracht plaats van een woning met land, gelegen aan de Lage Rijndijk in de Hoogewaard onder Kouderkerk, door de erfgenamen van Beatrix Dircsdr. van Turkenburgh, weduwe van Timon Claesz. de Haes, aan Leonard van Overmeer.

Pas in 1723 werd de naam Meerwijk genoemd in een akte. Toen werd door de erfgenamen van Johanna van Akeren, weduwe van mr. Johan van Overmeer, "een herenhuis, boerenwioning enland, geheten Meerwijk en gelegen aan de Lage Rijndijk in de Hoogewaard en voor een klein deel in de Bruimaadse polder", verkocht aan mr. Jacob van der Meer, heer van Hoogeveen.

Op 7 december 1816 werd de buitenplaats door Johan Jacob Meder, koopman, woonachtig te Amsterdam, verkocht aan mr. Joannes Burgerhoudt, koopman te Schiedam. Mr. Adrianus Gerardus Burgerhoudt, commies-griffier bij het Hoog gerechtshof in 's-Gravenhage, verkoopt aan Jacobus de Koning, Hendrik Pijpers en Frans Kessing de buitenplaats op 7 november 1828 voor 14.500 gulden.

In 1829 werd het door de heren weer verkocht aan John Georg Stoop voor een bedrag van 11.000 gulden. De buitenplaats werd in 1846 geveild door John Georg Stoop. Het werd verkocht aan Adrianus Vermeulen en Cornelis van Eeuwen voor een bedrag van 18.090 gulden.

Blijkbaar werd de buitenplaats afgebroken, want bij de verkoop in 1847 was er sprake van de plattegrond van een gemoveerd wordende buitenplaats. Het werd gekocht door Everhard Henrij Jean Cunaeus voor een bedrag van 5.200 gulden.

Bewoners

 • - 1681 erfgenamen van Beatrix Dircsdr. van Turkenburgh
 • 1681 - Leonard van Overmeer
 • - 1723 erfgenamen van Johanna van Akeren
 • 1723 - Jacob van der Meer
 • - 1816 Johan Jacob Meder
 • 1816 - Johannes Burgerhoudt
 • - 1828 Adrianus Gerardus Burgerhoudt
 • 1828 - 1829 Jacobus de Koning, Hendrik Pijpers en Frans Kessing
 • 1829 - 1846 John Georg Stoop
 • 1846 - 1847 Adrianus Vermeulen en Cornelis van Eeuwen
 • 1847 - Everhard Henrij Jean Cunaeus

Huidige doeleinden

 • Verdwenen

Bronverwijzing

 • Nationaal Archief - Inventaris van het archief betreffende de buitenplaats Meerwijk onder Koudekerk

Foto's © Albert Speelman 2017

@