Buitenplaats Zwaansvliet

Ligging

Middenbeemster - Volgerweg 83

Andere benaming

Zwaanvliet, Swaenvliet

Geschiedenis

De buitenplaats werd in 1628 gesticht door François van Os, wiens vader, de koopman Dirck van Os, de grote stoot gaf tot de drooglegging van de Beemster en wiens nageslacht daar tot in de 19e eeuw woonde.

De laatste eigenaar van de buitenplaats was Jan van Goor Hinlopen. Hij was in 1820 dijkgraaf van de Beemster en vanaf 1789 tevens burgemeester van Purmerend. Hij overleed op 6 oktober 1833. Na zijn dood viel de buitenplaats onder de slopershamer, maar de poort en het poorthuis bleven staan.

Omstreeks 1920 werd het poortwachtershuisje gesloopt en de beelden verdwenen. Aan de Volgerweg stonden tot aan de begin van de jaren zeventig de vervallen hekpijlers van de buitenplaats. In verband met de aanleg van Rijksweg 7 werden de brug en de hekpijlers door Rijkswaterstaat overgenomen van de toenmalige eigenaar. In 1972 werd sloopvergunning verleend voor het afbreken van de brug en de pijlers, onder voorwaarde dat het geheel bij Volgerweg 66 zou worden herbouwd.

De pijlers werden bekroond door twee levensgrote gebeeldhouwde vrouwenfiguren van Van Logteren. Deze beelden zijn opgenomen in de collectie van het Rijksmuseum te Amsterdam.

In 2006 - 2007 zijn de hekpijlers van de buitenplaats herbouwd bij het Beemster Arboretum aan de Nekkerweg 67a.

Bewoners

  • 1628 - François van Os
  • - 1833 Jan van Goor Hinlopen

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Hekpijlers bij het Beemster Arboretum aan de Nekkerweg 67a.

Bronverwijzing

  • Hekken in Nederland

Foto's © Albert Speelman 2017

@