Buitenplaats De Oldhorst

Ligging

Oldebroek - Zuiderzeestraatweg 415

Geschiedenis

Het huis werd in 1751 gebouwd voor K.E. Brouwer, met gebruik van delen van een 17e eeuwse voorganger. In 1810 werd het huis vergroot en in het derde kwart van de 19e eeuw ingrijpend verbouwd. Het koetshuis dateert uit circa 1900.

Het landschappelijke parkaanleg binnen de geometrische lanenstructuur stamt uit de eerste helft van de 19e eeuw.

Bewoners

 • 1751 - 1766 K.E. Brouwer
 • 1766 - A.F. Lemker van Breda
 • - 1799 mej. H.H. Lemker van Breda
 • 1799 - mr. D. Jannette Walen
 • 1820 - 1850 F.Th. Engelenburg
 • - familie Nobel
 • - familie Van Pallandt
 • - familie Van Beyma
 • - familie Van Bylandt
 • 1954 - M.E. baronesse van Tuyl van Serooskerken - gravin van Limburg Stirum

Huidige doeleinden

 • Particuliere bewoning

Opengesteld

 • Niet toegankelijk

Bronverwijzing

 • Monumenten in Nederland - Gelderland

Foto's © Albert Speelman 2017

@