Buitenplaats Woellust

Ligging

Sappemeer - heeft gelegen tegenover de veenborg Welgelegen

Geschiedenis

De naam van de buitenplaats heeft te maken met de afgraving van het hoogveen waarmee in 1647 was begonnen. Om de afgegraven dalgronden om te zetten in bouw- en teeltgronden, moest de bodem worden 'gewoeld'. Het gebied werd doorkruist door vele trekvaarten. De buitenplaats lag op een langwerpig eiland en het was gebouwd op kelders en telde twee verdiepingen. Een hoge monumentale stoep leidde naar de hoofdingang, met aan weerszijden twee ramen. De tuin was aangelegd in de stijl van Le Nôtre. In 1722 kwam het in bezit van de broer van Sichterman en in 1745 kocht Jan Albert Sichterman (1693-1764) het pand en omliggend onroerend goed.

In 1764 werd de buitenplaats gekocht door Nicolaus Emmen. In 1768 kwam Woellust in het bezit van de familie Lichtenvoort, eigenaar vanWelgelegen. Enkele jaren later werd het huis gesloopt.

Bewoners

  • - 1722 familie Slichterman
  • 1722 - Jan Albert Sichterman x Sibylla Volkera Sadelijn
  • 1764 - Nicolaus Emmen
  • 1768 - familie Lichtenvoort

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Internet

Foto's © Albert Speelman 2017

@