Buitenplaats Alsemgeest

Ligging

's-Gravenzande - Maasdijk

Andere benaming

Alsem Geest,

Geschiedenis

Op een kaart uit 1712 werd de buitenplaats 'Alsem Geest' vermeld. Het was de grootste buitenplaats van de twaalf buitenplaatsen die de gemeente 's-Gravenzande toen rijk was. De eigenaar was toen Adriaan Breur. De buitenplaats had een oppervlakte van 46 morgen (ca 40 ha).

Op 7 mei 1766 werd het huis gekocht door Gerlach Jan Doys baron van der Does. Hij kocht het voor een bedrag van ƒ 1.800,-- van de heer J.P. Ravens. Er werd hier gesproken over een hofstede met 46 morgen land.

In 1851 is de heer meester C.B. Nederburgh de eigenaar. Hij woont zelf in Leiden.

Bewoners

  • 1712 - Adriaan Breur
  • - 1766 J.P. Ravens
  • 1766 - Gerlach Jan Doys baron van der Does
  • 1851 - C.B. Nederburgh

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

Foto's © Albert Speelman 2017

@