Buitenplaats Het Hof

Ligging

Vlaardingen - hoek Hoflaan / Hofsingel

Geschiedenis

Het Hof was een nieuw landhuis waaraan oude rechten waren verbonden. In 1611 werd de heerlijkheid van Vlaardingen en Vlaardingerambacht door de Prins van Ligne verkocht aan Pieter Gerritz van Ruytenburg. Deze Amsterdamse koopman had omstreeks 1600 een nieuw huis laten bouwen aan de Oudezijds Achterburgwal 45-47 in Amsterdam. In Vlaardingen liet hij op het buitendijkse land aan de oostzijde van de haven een klein landhuis bouwen. Het punt was goedgekozen, op de samenkomst van vier waterlopen. Het zeer bescheiden huis bleef bekend uit de kaart die Balthasar Florisz in 1619 van Vlaardingen maakte. Waarschijnlijk is het huis kort na de dood van Pieter Gerritz in 1627 door zijn zoon Willem Ruytenburgh door een nieuw huis vervangen.

In 1830 werd de buitenplaats door de gemeente aangekocht en de gebouwen gedeeltelijk gesloopt. De laatste bijgebouwen werden in 1895 gesloopt bij de aankoop van de particuliere gasfabriek.

Van debuitenplaats is alleen nog een restant van de omgrachting van de moestuin aanwezig, die opgenomen is in de aanleg van het Oranjepark.

Bewoners

  • 1611 - 1627 Pieter Gerritz van Ruytenburg
  • 1627 - Willem Ruytenburgh
  • 1830 - gemeente Vlaardingen

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Opengesteld

  • Park is vrij toegankelijk

Bronverwijzing

  • Meischke, ir. R., "Buitenverblijven van Amsterdammers voor 1625"

Foto's

Foto's © Albert Speelman 2017

@