Buitenplaats Oostergeest

Ligging

Warmond - Laan van Oostergeest 1

Andere benaming

De Hoop

Geschiedenis

In 1651 ontstond de buitenplaats bij een boerderij die gekocht was door Cornelis van Rosenburgh, schout en baljuw van Warmond. Rond 1660 liet hij het huidige classicistische buitenhuis bouwen. Omstreeks 1710 volgde de uitbreiding met een koepelkamer of speelhuis. Van 1715 tot 1726 was het huis in eigendom van dr. Johan Conrad Amman, grondlegger van het doofstommen onderwijs. Hij heeft het in 1726 verkocht aan ds. Paridanus Schrijver en zijn vader, Cornelis Schrijver, die Vendu-meester was bij de Admiraliteit te Rotterdam. Het huis heette aanvankelijk "De Hoop", maar zij hebben de naam "Oostergeest" aan gegeven. Zij hebben ook een ontwerp voor de inrichting van het terrein laten maken in de dan heersende mode: de Franse tuinstijl.

In het midden van de 18e eeuw bewoonde Abraham Adens, gepensioneerde garenhandelaar uit Rotterdam, het huis. In het begin van de 19e eeuw woonde het echtpaar Wolters-de Smet het huis. Tijdens hun verblijf werd begonnen de tuin te veranderen volgens de Engelse Landschapstijl hetgeen door hun opvolgers, het echtpaar van Limburg-Stirum-van Wijck is afgemaakt.

Vanaf 1850 is het huis in bezit gekomen van de familie Leemans, die het huis nog steeds bewonen.

Het park is mogelijk ontworpen door J.D. Zocher jr. in de eerste helft van de 19e eeuw en gewijzigd in landschapsstijl. In het park staan een 17e eeuws koetshuis, twee 19e eeuwse houten tuinkoepels en een tuinprieel uit 1910.

Bewoners

 • 1651 - Cornelis van Rosenburgh
 • 1715 - 1726 dr. Johan Conrad Amman
 • 1726 - Cornelis Schrijver en Paridanus Schrijver
 • - Paridanus Schrijver
 • - Abraham Adens
 • - echtpaar Wolters-de Smet
 • - echtpaar van Limburg-Stirum-de Wijck
 • 1850 - familie Leemans

Huidige doeleinden

 • Particuliere bewoning

Opengesteld

 • Het huis is niet toegankelijk
 • Het park is alleen toegankelijk met een toegangskaart. Deze kan gekocht worden bij het Huis voor € 1,20 per persoon.

Bronverwijzing

 • Monumenten in Nederland - Zuid-Holland
 • Folder Landgoed Oostergeest te Warmond

Foto's © Albert Speelman 2017

@