Buitenplaats Hazenberg

Ligging

Aagtekerke - Prelaatweg 81

Geschiedenis

De buitenplaats bestond uit een herenhuis, een hofstede en daarom gelegen tuinen en bossen. De bouwheer was de latere burgemeester van Middelburg, Hubrecht van Haze. Het geheel kreeg omstreeks 1645 de naam Hazenberg.

Louis Queré, koopman en winkelier te Vlissingen verkoopt in 1820 de buitenplaats aan Pierre Antoine Nolson, dokter en lid van de Raad van de stad Vlissingen, voor een bedrag van 18.000 gulden.

Op vrijdag 7 maart 1834 vondt in de herberg Veldzigt de buitenplaats openbare verkoping plaats. De buitenplaats bestond uit een "herenhuizing, boeenwoning, schuur, stalling, wagenhuis en alle andere gebouwen staande met de nombre van 40 bunders 86 roeden en 30 ellen wei- als zaailanden, bos, boomgaard en hoveniering".

Na de verkoop is vermoedelijk de buitenplaats afgebroken. De boerderij draagt nu de naam Hazenberg.

Bewoners

  • - Hubrecht van Haze
  • - 1820 Louis Queré
  • 1820 - Pierre Antoine Nolson

Huidige doeleinden

  • Boerderij
  • Particuliere bewoning

Opengesteld

  • Niet toegankelijk

Bronverwijzing

Foto's

Foto's © Albert Speelman 2024

@