Buitenplaats Aalbeek

Ligging

Aalbeek - Aalbekerweg 91

Geschiedenis

De familie Kerkherdere was in de 17e eeuw eigenaar van het landgoed Aalbeek. Omstreeks 1670 trouwde Elisabeth Kerkherdere met Walther de Limpens. Hun dochter en erfgename Anna Elisabeth de Limpens huwde haar neef Jean Pierre van Membrede. Uit dat huwelijk kwam een zoon voort, André Charles, die in 1809 door Napoleon werd geridderd en later door koning Willem I werd geadeld. Zijn verhoogde status toonde hij door de bouw van een nieuw landhuis en de aanleg van een Engelse landschapstuin.

Vanaf 1831 komt het landgoed door vererving in handen van de familie Van Hees. Sinds 1879 heeft het landhuis dienst gedaan als jezuïetenklooster en als seminarie. In 1911 werden het landhuis en de als kapel dienende lage tuinvleugel afgebroken en vervangen door nieuwbouw. Tegenwoordig wordt het gebruikt als woonhuis.

Bewoners

  • - familie Kerkherdere
  • - Elisabeth Kerkherdere x Walther de Limpens
  • - Anna Elisabeth de Limpens x Jean Pierre van Membrede
  • - André Charles
  • 1831 - familie Van Hees
  • 1879 - jezuïetenklooster

Huidige doeleinden

Particuliere bewoning

Opengesteld

Niet toegankelijk

Bronverwijzing

  • Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000 - 1800)

Foto's © Albert Speelman 2024

@