Buitenplaats De Elderschans

Ligging

Aardenburg - Herendreef 61

Andere benaming

Rustenburg

Geschiedenis

In 1728 was de schans voor de helft in het bezit van Hendrik de Beaufort (1686 - 1740), heer van Duivendijke en voor de andere helft in bezit van Justina Geertruida van Welderen. In 1729 werd de schans verkocht aan Petrus Adrianus van Affelen, burgemeester van het Vrije van Sluis. In 1729 liet hij hier al een houten zomerhuis bouwen. Na de dood van Affelen komt de Elderschans in bezit van zijn echtgenote Catharina van Uffelen. Zij heeft de naam Elderschans later gewijzigd in Rustenburg. Op 27 oktober 1770 verkoopt zij haar buitenplaats aan Daniel Veijs. Hij is getrouwd met Maria Zonnevylle. In later tijd heeft de naam Rustenburg weer plaatsgemaakt voor Elderschans. Op 27 december 1800 wordt het huis door de erfgenamen verkocht aan vier Aardenburgse notabelen. Servaas de Jonge, Abraham van den Broecke, Elias Vermere en Jacobus Vermere. Zij worden elk voor een vierde deel eigenaar. Door vererving trad er in de loop van de 19e eeuw een verschuiving op in de samenstelling van de "Heren van de Elderschans". In 1841 worden vijf eigenaren genoemd: Anthony Vermere, Pieter Hennequin en Servaas, Adriaan en Mattheus Elias van de Broecke. De dienstwoning met de herenkamer wordt dan genoemd als jachthuis. Uiteindelijk lukt het mr. Pieter Christiaan Jacob Hennequin en zijn verloofde Wilhelmina Johanna van Oostenwijk Stern (1851 - 1927) om in 1885 de buitenplaats in zijn gehele eigendom te krijgen. In opdracht van Hennequin werd er in 1885 een nieuw herenhuis gebouwd op de Elderschans. Het ontwerp voor dit huis in eclectische stijl was van de architect Jan Adriaan Frederiks. Het nieuwe huis werd gebouwd in het hart van het lanenkruis dat de binnenschans al sinds de 18e eeuw in vieren deelde. Tegelijk met de bouw van het huis is ook het park aan de smaak van de tijd aangepast. Na de dood van Hennequin bleef zijn echtgenoot op de buitenplaats wonen tot haar vertrek naar Hilversum in 1915. Zij verkocht in 1919 de buitenplaats. Hierna verwisselde de buitenplaats nog vele malen van eigenaar. Na de oorlog heeft de gemeente Aardenburg de buitenplaats gekocht. Tot 1986 is het huis in gebruik geweest als school, gemeentehuis, vakantieverblijf en restaurant. Eind 1986 is het gekocht door de familie Verdonk.

Bewoners

 • 1729 - Petrus Adrianus van Affelen x
 • - 1770 Catharina van Uffelen
 • 1770 - Daniel Veijs x Maria Zonnevylle
 • 1800 - Servaas de Jonge, Abraham van de Broecke, Elias Vermere en Jacobus Vermere
 • 1885 - mr. Pieter Christiaan Jacob Hennequin x
 • - 1919 Wilhelmina Johanna van Oosterwijk Stern
 • 1919 - ca. 1945 diverse eigenaren
 • - 1986 gemeente Aardenburg
 • 1986 - familie Verdonk

Huidige doeleinden

 • Particuliere bewoning

Bronverwijzing

 • Immerseel, Ronald H.M. van: De Elderschans bij Aardenburg, uit: Historische Woonsteden & tuinen., nr. 152 (pag. 8-14)

Foto's © Albert Speelman 2024

@