Buitenplaats Valk en Dam

Ligging

Aarlanderveen

Geschiedenis

In het begin van de 19e eeuw in eigendom van mr. Marcus Johannes Verroen. Zijn weduwe Johanna Maria van den Bergh overleed in 1822. Op 3 maart 1823 werd de buitenplaats door de erfgenamen verkocht aan de heer Abraham Gersom. Bij de verkoop werd het omschreven als: "Een hecht, sterk en fraai betimmerd heerenhuis, aan den Rijn onder Aarlanderveen gelegen, genaamd Valk en Dam , zijnde geschikt tot een zomer- en winterverblijf, voorzien van verscheidene moderne kamers, waaronder eenige behangen, als mede van een eetzaal, een fraai uitzicht hebbende op den Rijn, wijders keuken, kelder en provisiekamers, zijnde gemeld heerenhuis sedert weinige jaren aanmerkelijk verbeterd en van groote glasruiten voorzien, waarbij zeer aangename en wel aangelegde bloem- en moestuinen, met broei- en trekkassen en een zeer groote goudvischvijver, waarachter een boerenwoning, bestaande in een zeer sterk huis, zomerhuis, welingerichte stallingen voor meer dan 'dertig stuks hoornvee, paardenstal, welbetimmeringen, met alleruitmuntendste wei-, hooi- en boomgaardlanden, groot 28 bunders en 33 roeden".

Begin 1920 is het een boerderij in eigendom van L. Hogendoorn.

Bewoners

  • - Marcus Johannes Verroen x Johanna Maria van den Bergh
  • - 1822 Johanna Maria van den Bergh
  • 1823 - Abraham Gersom x Jeanne Louise Roijere
  • - L.Hogendoorn

Huidige doeleinden

  • Onbekend
  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Regt, W.M.C. - "Alphensche Buitenplaatsen" - Leidsch Jaarboekje, 1920
  • Streekarchief Rijnlands Midden

Foto's © Albert Speelman 2024

@