Buitenplaats Vredelust

Ligging

Abcoude - Gein Noord 63

Geschiedenis

Jan de Bats en zijn vrouw Susanna Schouten, wonende te Amsterdam, erfden in 1649 uit een nalatenschap van Susanna's vader Laurens Schouten stukken land in het Gein, waarop een hofstede stond. Zij breidden dit eigendom uit tot een volwaardig buitenverblijf.

Koopman Pieter de Clercq (1661 - 1730) en zijn vrouw Cornelia Block (1667 - 1745) kochten de buitenplaats in december 1707. De buitenplaats bleef lange tijd in handen van de familie De Clercq. Op 22 juni 1829 werd de buitenplaats toebedeeld aan Bartholomée Hermina Brand (1814 - 1878), het enige kind van Anna de Clercq en haar man Jean Brand van Cabauw. Hij kocht op 26 mei 1843 het buiten van zijn dochter en liet kort daarna het herenhuis slopen. Wel liet hij een nieuwe toegangspoort plaatsen en een gedeelte van de boerderijstal repareren. De buitenplaats kreeg daarmee een geheel agrarisch karakter. Het ooit met zorg aangelegde park veranderde in een klein bos en nog later werd het weiland.

De voormalige buitenplaats werd op 26 mei 1891 geveild. De notaris die de veiling hield, kocht zelf het grootste perceel voor 26.000 gulden. Dit perceel bestond uit de boerderij, twee schuren, opgaand geboomte, tuinen, boomgaard en zestien kampen wei- en hooiland. De drie andere percelen die geveild werden, gingen naar drie verschillende kopers en daarmee werd het terrein danig verkleind.

Van de buitenplaats is alleen de 18e eeuwse boerderij van Vredelust bewaar gebleven. Naast deze boerderij staat een waterput, die het jaartal 1784 draagt.

Bewoners

  • 1649 - Jan de Bats x Susanna Schouten
  • 1707 - Pieter de Clercq x Cornelia Block
  • 1829 - 1843 Bartholomée Hermina Brand
  • 1843- Jean Brand van Cabauw x Anna de Clercq

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Alleen de boerderij is bewaard gebleven.

Opengesteld

  • Niet toegankelijk

Bronverwijzing

  • Abcoude. Geschiedenis en architectuur.
  • Schetsen uit de geschiedenis van Driemond en haar omgeving. Deel 5: Buitenplaatsen, ook in Driemond en omgeving waren mooie buitens, 2015

Foto's © Albert Speelman 2024

@