Buitenplaats Voorduin

Ligging

Aerdenhout - Bloemendaalseweg

Geschiedenis

Zeker tot het einde van de 17e eeuw was hier een blekerij gevestigd. Pas na aankoop door Wijnant Blenk in 1734 en uitbreiding van het terrein in hetzelfde jaar werd hier een buitenplaats met herenhuis, koetshuis, tuinmanswoning, oranjerie en formele tuin met twee viivers gesticht. Een koepel werd aan de Bloemendaalseweg gebouwd.

De naam Voorduin komt al in 1741 voor. In 1785 wordt een 'overplaats meede genaamt Voorduin' genoemd. Op dat terrein verrees later huis Voorduin.

Na 1811 wordt het huis voor sloop verkocht en werd de tuin tot weiland gemaakt.

Op de overplaats aan de westkant van de Bloemendaalseweg werd in 1821/22 door meester-metselaar Jan Hendrik van Maris het huis (Nieuw) Voorduin met stal en koetshuis gebouwd. In de 19e eeuw werd het huis door huurders bewoond.

Omstreeks 1877 was J. Borski eigenaar van het huis.

Bewoners

  • 1734 - Wijnant Blenk
  • 1877 - J. Borski

Huidige doeleinden

  • Onbekend

Opengesteld

  • Onbekend

Bronverwijzing

  • Noord-Hollands Arcadia

Foto's © Albert Speelman 2023

@