Buitenplaats Nieuw-Brittenrust

Ligging

Alphen aan den Rijn

Andere benaming

Postrust

Geschiedenis

Op 11 januari 1758 wordt de buitenplaats "Postrust" met herenhuis, koepel, tuinmanswoning, stalling, schuitenhuis, gekocht door Dieter Despar voor 7.000 gulden van Hendrik Gales en Anna Elisabeth Breij. Ook wordt er voor 1000 gulden een perceel warmoesland met huis en erf tegenover de buitenplaats aangekocht.

Carel Godfried Beuch koopt de buitenplaats met herenhuis, koepel, tuinmanshuis, stalling, schuitenhuis, orangerie, buiten het Noordeinde van Alphen, strekkend van de Hoge Rijndijk tot in de Rijn, belend ten zuiden J.J. Barchman Wuijtiers, ten noorden Pieter van der Hidden, voor 11.000 gulden in 1765.

In 1767 wordt de buitenplaats voor 8.900 gulden verkocht aan Willem Decker, heer van Ursum, raad en vroedschap van Gouda. .

Francois Dekker, schepen en raad van Gouda, met procuratie van zijn vader Willem Dekker, verkoopt in 1780 de buitenplaats aan Nicolaas Johannes Verveul. De koopsom bedraagt 12.900 gulden.

De buitenplaats wordt in 1784 verkocht aan Bernardus Petrus de Buck. De koopsom bedraagt 15.000 gulden.

De Dordtenaar Arnold van Poelien deed in 1798 zich dit zomerverblijfje cadeau. In 1803 heeft hij de naburige buitenplaats Brittenrust gekocht, Deze heeft hij laten afbreken en de gronden bij zijn buitenplaats Postrust gevoegd. Vanaf toen heette de buitenplaats Nieuw-Brittenrust. Hij overleed daar in september 1803, waarna zijn dochter, Geertruida van Poelien, het erfde. Zij was gehuwd met de eveneens uit Dordrecht afkomstige mr. Adriaan Everwijn Onderwater.

De buitenplaats werd in of kort na 1855 gesloopt.

Bewoners

  • - 1758 Hendrik Gales x Anna Elisabeth Breij
  • 1758 - Dieter Despar
  • 1765 - Carel Godfried Beuch
  • 1767 - Willem Decker
  • - 1780 Francois Dekker
  • 1780 - 1784 Nicolaas Johannes Verveul
  • 1784 - Bernardus Petrus de Buck
  • 1798 - 1803 Arnold van Poelien
  • 1803 - Geertruida van Poelien x Adriaan Everwijn Onderwater

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

Foto's © Albert Speelman 2023

@