Buitenplaats Buitenzorg

Ligging

Alphen aan den Rijn

Andere benaming

Langgewenscht

Geschiedenis

Vermoedelijk was dit de oude Hervormde pastorie die in 1751 voor 2000 gulden werd verkocht aan ds. Rutgerus Paludanus. In 1760 werd het voor 1802 gulden verkocht aan Agatha Poock, weduwe van Bartholomeus van Bergh Eyck.

Jacob Dirk Heyns verkocht in 1785 aan Thomas Burchardus de Bock een buitenplaats, "met huizinge, tuinmanshuis, koepel, bepooting en beplanting (samen 1 huis 1 morgen en 168 roeden land). Met een boerenwoning met alle toebehoren (26 morgen), alles gelegen aan de Lage Rijndijk in de Kalkoverschen Polder", voor 16903 gulden. Op 14 februari 1789 werd de buitenplaats zonder de boerderij voor 5004 gulden verkocht aan Ludov. Daniël de Dieu en is bij zijn overlijden op 28 december 1797 overgegaan op zijn vrouw Obbes. Het schijnt dat zij er zo spoedig mogelijk er van af wilde zijn. Op 24 januari 1798 werd de buitenplaats voor 4500 gulden verkocht aan Adriana Catharina, Johanna Maria en Maria Catharina van Ravesteyn.

18 juli 1803 werd de buitenplaats verkocht aan Leendert Kalkoven. Hij woonde hier tot 1821 tot hij op de buitenplaats Rijnlust ging wonen. De buitenplaats werd toen verkocht aan de familie Piek, die er lang heeft gewoond.

Na het overlijden van de mevrouw Piek-Dam in 1896 werd de buitenplaats een paar jaar later bewoond door Jan van Griethuizen. Hij woonde er tot zijn overlijden in 1915 op de buitenplaats. Daarna werd het bewoond door de predikant van de Christelijke Gereformeerde gemeente, ds. D. J. van Brummen. Het huis heeft al lang de naam Langgewenscht.

Bewoners

 • 1751 - Rutgerus Paludanus
 • 1760 - Agatha Poock
 • - 1785 Jacob Dirk Heyns
 • 1785 - 1789 Thomas Burchardus de Bock
 • 1789 - 1797 Ludov. Daniël de Dieu x mw Obbes
 • 1797 - 1798 mw Obbes
 • 1798 - 1803 Adriana Catharina, Johanna Maria en Maria Catharina van Ravesteyn
 • 1803 - 1820 Leendert Kalkoven
 • 1820 - familie Piek
 • - 1896 - mw Piek-Dam
 • 1896 - 1915 Jan van Griethuizen
 • 1915 - D.J. van Brummen

Huidige doeleinden

 • Onbekend

Opengesteld

 • Onbekend

Bronverwijzing

Foto's © Albert Speelman 2024

@