Buitenplaats De Goekoop

Ligging

Alphen aan den Rijn

Geschiedenis

In het begin van de 18e eeuw was zij in eigendom van jonkheer Wilhelmus Franciscus Nooms, heer van Aarlanderveen. De buitenplaats was 42 morgen 310 roeden groot en was gelegen "van uyt den Rijn tot aan de NIeuwen Rijndijk". Nooms, wiens vader Petrus, heer van Aarlanderveen, gehuwd was met Beatrix Adriana Ram van Schalckwijk - was innocent en stond onder curatele. Hij overleed vermoedelijk op zijn buiten en werd in de Hervormde Kerk te Aarlanderveen op 13 januari 1731 begraven.

Door de curatoren werd de buitenplaats op 2 mei 1721 overgedragen aan Gerardus Franciscus de Rotte. Hij was pastoor in de parochie van 't Zwaantje, waar hij op 26 mei 1738 overleed. Hij liet zijn buitenplaats na "d'Erve d'Heer de Rotte". In 1748 en 1752 staat als eigenaar de heer De Rotte, in 1756 de heer mr. Franciscus Gerard Theodorus de Rotte, heer van Arckele en Melsenburgh, neef (oomzegger) van de pastoor en zoon van de Aarlanderveense doktor Hugo de Rotte en Catharina van der Laan.

In 1780 werd als eigenaar Willem Cornelisz. Rijnsburger vermeld.

Bewoners

  • - 1721 Wilhelmus Franciscus Nooms
  • 1721 - 1738 Gerardus Franciscus de Rotte
  • 1738 - familie De Rotte
  • 1780 - Willem Cornelisz. Rijnsburger

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Regt, W.M.C. - "Alphensche Buitenplaatsen" - Leidsch Jaarboekje, 1920

Foto's © Albert Speelman 2024

@