Buitenplaats Grijpestein

Ligging

Alphen aan den Rijn

Andere benaming

Rijnbuurt, Boomstein (Boomsteijn)

Geschiedenis

In 1734 werd de buitenplaats Rijnbuurt al vermeld.

Na het overlijden van Tijmen van Schoonhoven, oud-schepen van Rotterdam, werd de buitenplaats met "herenhuis, zomerhuis, stalling te Alphen, in de gaarboeken van de verpondingen genummerd 243 t/m 246, met 9 morgen 538 roeden land in de polder achter de Kerk, tegenover het huis, strekkend van de Hoge Rijndijk tot de Piswetering, belend ten zuiden Willem Dekker, heer van Ursem, ten noorden Pieter Maartens Meurs" op 20 augustus 1776 verkocht aan Gijsbert Kop voor een bedrag van 10.600 gulden.

Gijsbert Kop verkocht het in 1777 voor 7.600 gulden aan Jan Boom de buitenplaats met "herenhuis, stal, koets, schuur, huis, schuitenhuis en verdere gebouwen met beplanting, genummerd 243 t/m 246, strekkend uit de Rijn over de Hoge Rijndijk tot de sloot gelegen voor het land van de verkoper, belend ten zuiden Pieter van der Hidden, ten noorden Bartholomeus de Moor van Immerseel. Na het overlijden van Jan Boom werd zijn vrouw Cornelia Kocq, oud-raad van civiele justitie van Suriname, erfgenaam van de buitenplaats.

In 1797 werd de hofstede Grijpestein, voordien genaamd Boomstein, bestaande uit "een herenhuis, stal, koets en zomerhuis, mede schuiten, volgens gaarder boeken 234 t/m 246, onder Alphen, strekkend uit de Rijn tot het land van Gijsbert Kop, belend ten zuiden de erven van Pieter van der Hidde, ten noorden de erven van Bartholomeus de Moor van Immerseel. Mede aan Hendrik van Kleef 1 morgen 350 roeden land in de polder van Zanen, belend ten oosten Cornelis van Hoorn, ten westen Van Kleef, ten zuiden de Nieuwedijk, ten noorden de ambachtsrouwe van Alphen. Nog aan Hendrik Massau Nog een tuintje aan de Lage Rijndijk onder Oudshoorn, tussen Lage Rijndijk en Rijn, belend ten zuiden Cornelis van Abshoven, ten noorden de weduwe van Jacob Ambachtsheer. Nog een boomgaard, groot 50 roeden aldaar, strekkend van de Lage Rijndijk tot Jan van Honkoop, belend ten zuiden de voornoemde Van Honkoop en Abshoven", gekocht door Hendrik van Massau (Nassau) voor een bedrag van 7.500 gulden.

Voor 11.000 gulden werd in 1804 Huibert Griffioen eigenaar van de hofstede, bestaande uit "herenhuizing, stal, koets en zomerhuis, mede schuitenhuis en verdere gebouwen, onder nummer 243 t/m 246 in de gaarboeken, strekkend uit de Rijn over de Rijndijk tot het land van Gijsbert Kop, belend ten zuiden de erven Pieter van der Hidde, ten noorden Adam Stratenus".

Omstreeks 1908 werd de buitenplaats gesloopt en tot industrieterrein ingericht, waarbij slechts het fraaie inrijhek behouden bleef.

Bewoners

  • - 1776 Tijmen van Schoonhoven
  • 1776 - 1777 Gijsbert Kop
  • 1777 - Jan Boom x Cornelia Kocq
  • - Cornelia Kocq
  • 1797 - 1804 Henricus van Nassau
  • 1804 - Huibert Griffoen

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

Foto's © Albert Speelman 2024

@