Buitenplaats Hoogerwal

Ligging

Alphen aan den Rijn

Andere benaming

Rust van Onrust

Geschiedenis

Joost van Heemskerck, burgemeester van Leiden en lid van de Staten Generaal, was in 1712 en ook nog in 1724 eigenaar van de buitenplaats. Vanaf 1732 tot 1762 was de heer Nicolaas Tonis de eigenaar. De buitenplaats bestond toen uit een herenhuis, tuinmanshuis, paardenstal en er was ook een koepel aan de Rijn.

Joh. van Bergen van der Grijp was in 1780 de eigenaar. Hiij was als onderkoopman in dienst van de V.O.C. op het eiland Onrust geweest en veranderde de naam Hoogerwal in Rust van Onrust. Op het eind van de 18e eeuw is de buitenplaats gesloopt en hebben de gronden een agrarische functie gekregen.

Op de plek van de buitenplaats werd in 1902 een boerderij gebouwd. De eerste steen werd in 1902 gelegd door de eigenaar G.C. baron Snouckaert van Schauburg. De laatste pachters waren de gebroeders Kempen. De boerderij werd in 1975 afgebroken.

Bewoners

  • 1712 - Joost van Heemskerck
  • 1732 - 1762 Nicolaas Tonis
  • 1780 - Joh. van Bergen van der Grijp
  • 1902 - G.C. baron Snouckaert van Schauburg

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

Foto's © Albert Speelman 2021

@