Buitenplaats Hoogerwal

Ligging

Alphen aan de Rijn – de buitenplaats heeft gelegen aan de Hoorn ten oosten van de buitenplaats Langerode

Andere benaming

Rust van Onrust, (Hoogen Wal, Hogerwal),

Geschiedenis

Joost van Heemskerck, burgemeester van Leiden en lid van de Staten Generaal, was in 1712 en ook nog in 1724 eigenaar van de buitenplaats. Vanaf 1732 tot 1762 was de heer Nicolaas Tonis de eigenaar. De buitenplaats bestond toen uit een herenhuis, tuinmanshuis, paardenstal en er was ook een koepel aan de Rijn.

Johannes van Bergen van der Grijp koopt de buitenplaats Hogerwal voor 10.550 gulden van Jan Mattheus Winsser. Hij was als onderkoopman in dienst van de V.O.C. op het eiland Onrust geweest en veranderde de naam Hoogerwal in “Rust van Onrust”.

Na het overlijden van Johannes van Bergen van der Grijp wordt de buitenplaats door de ervcn verkocht aan Ludovicus Daniel de Dreu op 10 juni 1786 de “buitenplaats "Rust van Onrust", eerder genaamd "Hogerwal", met herenhuis, paardenstal, koetshuis, moes- en vruchtentuinen en grote boomgaarden, met visvijver, waar "een fraaije echo laat horen". Mede een boerenwoning met huis, berg en schuur, binnen en buitendijks, samen groot 18 morgen 500 roeden land in de polder achter de Kerk onder Alpherhoorn, strekkend uit de Rijn over de Rijndijk tot de Zaanse wetering, belend ten oosten buitendijks Cornelis Outshoorn, binnendijks Joachim Sandra, ten westen A. Cunaeus en J. van der Meer. Nog 10 morgen 564 roeden in de Zaanse polder, strekkend van de Zaanse wetering tot de Burggooi, belend ten oosten en westen de voornoemde 18 morgen 500 roeden. Nog 4 morgen 100 roeden in de Zaanse polder, strekkend van de Burggooi tot de ambachtsvrouwe van Alphen. belend ten oosten Joachim Sandra, ten westen de heer van Kleeff” voor een bedrag van 13.100 gulden. Hij was in 1780 getrouwd met Elizabeth van Bergen van der Grijp. Hij koopt niet alleen deze buitenplaats, maar ook buitenplaats Boomsteijn en een buitenplaats zonder naam. Na het overlijden van Ludovicus krijgt Elizabeth  de buitenplaats Rust van Onrust. Zij hertrouwd met Johannes Constantinus Obbes.

Op 22 april 1807 verkoopt Elizabeth Cornelia van Bergen van der Grijp de “buitenplaats Rust en Onrust, eerder genaamd Hogerwal, bestaande uit herenhuis, paardenstal, koetshuis, moes en vruchttuinen, boomgaarden met een visvijver, mede een boerenwoning met huis, berg en schuur en beplanting, zowel binnen als buitendijks, groot 18 morgen 540 roeden land in de Zaanse wetering tot de Burggooi …” aan Dirk en Andries Baars voor 11.000 gulden.

De buitenplaats wordt in 1821 verkocht voor 13.250 gulden aan Barend van Lockhorst.

In de 19de eeuw is de buitenplaats gesloopt en hebben de gronden een agrarische functie gekregen.

Op de plek van de buitenplaats werd in 1902 een boerderij gebouwd. De eerste steen werd in 1902 gelegd door de eigenaar G.C. baron Snouckaert van Schauburg. De laatste pachters waren de gebroeders Kempen. Deze boerderij werd in 1975 afgebroken.

Bewoners

 • 1712 - Joost van Heemskerck
 • 1732 - 1762 Nicolaas Tonis
 • 1769 – Philippus Pot
 • - 1777 Johannes Mattheus Winsser
 • 1777 - Johannes van Bergen van der Grijp
 • - 1786 erven van Johannes van Bergen van der Grijp
 • 1786 – Ludovicus Daniel de Dreu x Elizabeth Cornelia van Bergen van der Grijp
 • 1797 - 1804 Elizabeth Cornelia van Bergen van der Grijp x Johannes Constantinus Obbes
 • 1804 - 1807 Elizabeth Cornelia van Bergen van der Grijp
 • 1807 – 1821 Dirk en Andries Baars
 • 1821 – Barend van Lockhorst
 • 1902 - G.C. baron Snouckaert van Schauburg

Huidige doeleinden

 • Verdwenen

Bronverwijzing

 • Website Alphen.com
 • De Viersprong, uitgave van de Historische Vereniging voor Aphen aan den Rijn en omstreken, jaargangg 6 – augustus en november 1989 (nummer 20 en 21)
 • Streekarchief Rijnlands Midden

Foto's © Albert Speelman 2023

@