Buitenplaats Langerode

Ligging

Alphen aan den Rijn - heeft gelegen aan de Alpherhoorn, vlak tegenover de scheiding van Oudshoorn en Koudekerk.

Geschiedenis

In 1541 stond hier al een boerderij die met de gronden behoorde aan "het monickencloester tot Leiderdorp met die kerck te Hogelande ende meer andere eygenaars, bruyckker: Louis Hendrickszo". In 1663 werd het verkocht aan Jan en Adriaan le Pla te Leiden, die hier waarschijnlijk een buitenplaats hebben gebouwd.

Op 18 juni 1694 werd de buitenplaats verkocht aan mevrouw Adriana Verburg uit Delft. Het gehele bezit was in 1732 43 morgen en 500 roeden groot. In 1736 komt zij als laatste voor, in 1740 was echter de eigenaresse vrouwe Johanna Lucia Sadeleyn. Zij trouwde 1744 met Godfried Andries Adriani.

Susanna Elisabeth van Essen, gravin van Slippenbach woonde in 1745 op de buitenplaats. In 1752 en 1756 was zij nog bezitter van het landgoed. In 1760 werd vrouwe Johanna Agatha Teresteyn van Halewijn, in 1764 de heer Dirk Willem van der Brugghen en in 1768 de heer Francis Schas eigenaar.

In 1780 was Willem Rijnsburger eigenaar. Hij was grootgrondbezitter, die zeker wel 1/5 deel van de gemeente Alphen zijn eigendom mocht noemen. In 1796 is hij overleden en zijn weduwe Marrigje Samson bracht vele van deze goederen over in het bezit van haar tweede man: Cornelis Spruyt.

De buitenplaats werd afgebroken en op dezelfde plaats kwam een boerderij. Deze werd Langerode genoemd. De boerderij was in eigendom van de heer Dolk in Den Haag. Voor het laatst is het bewoond geweest door de familie Oskam. In het begin van de jaren 50 van de 20ste eeuw werd de boerderij afgebroken voor een afdeling van de Genie. In 1995 werd op die plek een gevangenis gebouwd.

Bewoners

 • 1663 - Jan en Adriaan le Pla
 • 1694 - Adriana Verburg
 • 1740 - Johanna Lucia Sadeleyn x Godfried Andries Adriani
 • 1745 - Susanna Elisabeth van Essen
 • 1760 - Johanna Agatha Teresteyn van Halewijn
 • 1764 - Dirk Willem van der Brugghen
 • 1768 - Francis Schas
 • 1780 - 1796 Willem Rijnsburger x Marrigje Samson
 • 1796 - Marrigje Samson x Cornelis Spruyt

Huidige doeleinden

 • Verdwenen

Bronverwijzing

 • Regt, W.M.C. - "Alphensche Buitenplaatsen" - Leidsch Jaarboekje, 1920
 • Website Alphen.com

Foto's

Foto's © Albert Speelman 2024

@