Buitenplaats Meerderrust

Ligging

Alphen aan den Rijn

Geschiedenis

Het huis en de gronden, waarop later het buitentje Meerder-rust werd gebouwd, behoorde sedert 1742 aan Daniël Jansz. van Bouten en zijn vrouw Neeltje Pieters Veenwegh. Hun zoon Cornelis van Bouten verkocht het in 1766 aan Bernardus Adolf Stuckeris voor 940 gulden. Na zijn verhuizing naar Nieuwerbrug werd de buitenplaats bewoond door zijn zoon Abraham Adolf Stuckeris. Na zijn overlijden in 1778 laat hij de buitenplaats na aan zijn vrouw Aletta de Quartel. Het huis blijft nog wel in eigendom van zijn vader Bernardus Adolf Stuckeris.

Na het overlijden van Bernardus Adolf Stuckeris in 1802 wordt de buitenplaats in 1803 verkocht voor 1300 gulden aan Stephanus Pieck.

In 1826 is het in eigendom van Jan van de Vree. Na zijn overlijden in 1837 werd het door zijn erfgenamen verkocht aan Sophia Johanna en Elise Josina Timmermans Bisdom. In 1845 werd het verkocht aan mr. Johan Hendrik Verboom baron van Reede van Oudtshoorn voor 5000 gulden.

Burgemeester van Reede van Oudtshoorn woonde op de buitenplaats tot 1859 en werd daarna referendaris bij het departement van Binnenlandse Zaken. Daarna woonden er nog de families L. van Rijn en De Bordes op de buitenplaats.

Bewoners

 • 1742 - Daniël Jansz. van Bouten x Neeltje Pieters Veenwegh
 • - 1766 Cornelis van Bouten
 • 1766 - 1802 Bernardus Adolf Stuckeris
 • - 1778 Abraham Adolf Stuckeris x Aletta de Quartel
 • 1778 - Aletta de Quartel
 • 1803 - Stephanus Pieck
 • 1826 - 1837 Jan van de Vree
 • 1837 - 1845 Sophia Johanna en Elise Josina Timmermans Bisdom
 • 1845 - 1859 Johan Handrik Verboom baron van Reede van Oudtshoorn
 • - familie L van Rijn
 • - familie De Bordes

Huidige doeleinden

 • Verdwenen

Bronverwijzing

 • Regt, W.M.C. - "Alphensche Buitenplaatsen" - Leidsch Jaarboekje, 1920

Foto's © Albert Speelman 2023

@