Buitenplaats Overpost

Ligging

Alphen aan den Rijn - Wilhelminalaan 12

Geschiedenis

Dominicus Post kocht op 18 december 1721 ‘een erf, waarop een huis en schuur stond’ aan, de prijs bedroeg 450 gulden. Hij liet zijn zojuist gekochte huis afbreken om er een royaler pand voor in de plaats te laten bouwen. Hij  heeft het huis niet lang in eigendom gehad.

Sijmon Plaat woonde er van 1734 tot 1754. In deze tijd werd er een stenen koepel bijgebouwd en het erf bepoot en beplant. Maar als buitenplaats stond het geheel nog niet bekend.

Mattheus Herfft, koopman te Amsterdam, koopt op 18 juli 1754 van de erfgenamen van Sijmon Plaat en Anna Roos de buitenplaats voor een bedrag van 3.400 gulden. Het bestaat "uit twee huizen en erf, even buiten het Noordeinde van Alphen met een stenen koepel, strekkend van de Hoge Rijndijk tot in de Rijn, belend ten zuiden Hermes Celosse, ten noorden Neeltje Jacobusdr Kleijn c.s". Hij verkoopt de buitenplaats in hetzelfde jaar weer aan Hermanus Schutte voor een bedrag van 4.100 gulden.

De buitenplaats wordt in 1769 door Schutte voor een bedrag van 4.600 gulden verkocht aan Christiaan Heitland. De omschrijving van de buitenplaats is "twee huisen en erven, even buiten het Noordeinde van Alphen, met een steenkoepel en beplanting, strekkend van de Hoge Rijndijk tot in de Rijn, belend ten zuiden Janna van der Wilt, ten noorden Neeltje Jacobsdr Kleijn c.s."

Johannis Bilsteijn koopt de buitenplaats in 1785 voor een bedrag van 6.300 gulden van Corstiaan Heijtland. In 1789 verkoopt hij de buitenplaats aan Hendrik Jan Krüger voor een bedrag van 3.500 gulden.

In 1808 wordt de buitenplaats door Johanna Alberta Willinck, weduwe van Hendrik Jan Krüger, verkocht aan Anthonij Lemzon Pijnacker (1780-1849) voor een bedrag van 5.500 gulden. Vanaf 1834 tot zijn overlijden in 1849 was hij burgemeester van Alphen aan den Rijn.

Daarna werd het bewoond door Jacques Johan Kuys en zijn echtgenote Adriana Klasina Bronkhuize. Zij woonden vanaf 1835 op de nabij gelegen buitenplaats Welgelegen. Na haar overlijden ca 1884 bleef haar zoon, Jacobus Johannes Kuys, tot zijn overlijden ca 1910 wonen op de buitenplaats. Daarna werd het huis en de bijbehorende gronden openbaar verkocht aan jonkheer J.A. Boreel de Mauregnault, heer van Esselijker- en St. Jacobswoude. Hij woonde op de buitenplaats Rheinheim (Rust-en-Werk).

In november 1908 werd er in het huis een christelijke naaischool gevestigd, terwijl er in het koetshuis een vishandel werd gevestigd. In 1912 werd het bedrijf uitgebreid in de tuin aan de Rijn. Daar werd een kantoorgebouwtje neergezet ten behoeve van de handel. Het koetshuis werd in 1913 verbouwd tot ijsfabriek, waarvan de productie gedeeltelijk voor de visserij en gedeeltelijk voor anderen was bestemd.

De gemeente Alphen aan den Rijn gaat in 1916 tot aankoop over van het herenhuis Overpost met erf en tuin, een autogarage met twee bovenwoningen en 24 percelen bouwterrein voor 44.628 gulden. Het wordt gebruikt als kantoor voor de gemeenteadministratie.

Na de bouw van een nieuw raadhuis verhuisden in 1939 alle gemeentelijke diensten naar deze locatie. De buitenplaats kwam leeg te staan.

Overpost en het oorspronkelijke koetshuis kwam in 1944 in het bezit van de firma Samson. Het koetshuis kreeg de naam Parkzicht. Tussen 1949 en 1951 werd het huis verbouwd. De bedoeling was het pand geschikt te maken als toonzalengebouw.

Het koesthuis werd in 1979 verkocht aan een makelaar die er zijn kantoor in vestigde. Vervolgens werd er een sloopvergunning aangevraagd, die geweigerd werd. Tot vrijwel ieders verrassing werd het koetshuis op 2 m aart 1987 met grond gelijkgemaakt.

Het herenhuis werd in 1987 geheel gerestaureerd en gerenoveerd, waarbij het niet in de oude luister en staat is hersteld. De totale diepte van het pand, exclusief de serre, werd teruggebracht van 15,90 naar 11,84 meter, waarbij een geheel nieuwe bijpassende achtergevel werd opgericht en er weer een dakverdieping werd opgebouwd.

Vanaf 1997 is het in gebruik als advocatenbureau Berntsen Mulder Advocaten.

Bewoners

 • 1720 – 1721 Aaltje van der Kiste
 • 1721 – 1727 Dominicus Post
 • 1727 – 1731 Magtilda Engebregt
 • 1731 – 1734 Cornelis de Roos
 • 1734 – 1754 Sijmon Plaat x Anna Roos
 • - 1754 erfgenamen van Sijmon Plaat x Anna Roos
 • 1754 Mattheus Herfft
 • 1754 - 1769 Hermanus Schutte
 • 1769 - 1785 Christiaan Heitland (Corstiaan Heijtland)
 • 1785 - 1789 Johannis Bilsteijn
 • 1789 – 1808 Hendrik Jan Krüger x Johanna Alberta Willinck
 • - 1808 Johanna Alberta Willinck
 • 1808 – 1849 Anthonij Lemzon Pijnacker
 • 1849 - 1855 erven Pijnacker
 • 1855 – 1884 Jacques Johan Kuys x Adriana Klasina Bronkhuize
 • 1884 – 1908 Jacobus Johannes Kuys
 • 1908 – 1916 jkh Johan Anthonij Boreel de Mauregnault
 • 1916 – 1939 gemeente Alphen aan den Rijn
 • 1944 – 1979 firma Samsom NV
 • 1979 – 2004 makelaars-/advocatenkantoor
 • 2006 – Berntsen Mulder Advocaten

Huidige doeleinden

Advocatenkantoor Berntsen Mulder

Opengesteld

Toegankelijk voor klanten

Bronverwijzing

 • Groene Hart Archieven
 • De Viersprong – jaargang 21, nummer 80, augustsu 2004 – uitgave van de Historische Vereniging voor Alphen aan den Rijn e.o.

Foto's © Albert Speelman 2024

@