Buitenplaats Ringburg

Ligging

Aarlanderveen - Kortsteekterweg 30

Andere benaming

Bremenlust, Klein Damzigt (Kleijn Damzigt)

Geschiedenis

Daniel Barentsz Vergunst koopt in 1742 de buitenplaats Kleijn Damzigt van de erven van Hillegonda Cornelia van Heemskerk. In de akte wordt de buitenplaats omschreven als "een herenhuis en boomgaard, mede een boerenwoning met 18 1/2 morgen land, genaamd voorheen "Bremenlust", nu "Kleijn Damzigt", bij de Goudse Sluis onder Aarlanderveen, strekkend met een uiterdijk uit de Rijn tot in de Zuideinder Molenwetering, belend ten westen de erfgenamen van Abraham de Pape en ten oosten Gerrit Capel." De koopprijs is 5.400.

Vanaf ca. 1800 heet de buitenplaats Ringburg en behoorde het toe aan Johanna Dorothea Ring, echtgenote van Cornelis Cornelisz. Vermoedelijk heeft met de buitenplaats vernoemd naar zijn vrouw. Hij is voor 1811 overleden en zij hertrouwde met mr. Johan Daniël Steenstra Tooussaint. Johanna overleed in 1816 op haar buitenplaats. Na haar overlijden werd de buitenplaats door de erven van Johanna Dorothea Ring verkocht aan Johannes Bernardus Stoop. De verkoop van de buitenplaats Ringburg bestaat uit "de bouwmanswoning en verdere gebouwen, benevens 2 morgen 148 roeden plantsoen, moestuin, boomgaard en menagerie, en 38 morgen 273 roeden bouw- wei en hooilanden, voorts nog een tuinmanshuis, alles staande en gelegen onder Aarlanderveen". De koopprijs is 16.000 gulden.

In 1818 verkoopt Stoop de buitenplaats aan Jan van Genderen. Deze trouwt in 1830 met Margaretha Elisabeth Parris

De buitenplaats is nu in gebruik als boerderij.

Bewoners

  • - 1742 erven van Hillegonda Cornelia van Heemskerk
  • 1742 - Daniel Barentsz. Vergunst
  • 1800 - 1811 Johanna Dorothea Ring x Cornelis Cornelisz.
  • 1811 - 1816 Johanna Dorothea Ring x Johan Daniël Steenstra Toussaint
  • 1816 erven van Johanna Dorothea Ring
  • 1816 - 1818 Johannes Bernardus Stoop
  • 1818 - Jan van Genderen x Margaretha Elisabeth Parris

Huidige doeleinden

  • Boerderij

Opengesteld

  • Niet toegankelijk

Bronverwijzing

Foto's © Albert Speelman 2023

@