Buitenplaats Rijn en Dijk

Ligging

Alphen aan den Rijn

Geschiedenis

Johanna Erkelens, weduwe van Hendrik Coomans, verkoopt in 1754 aan Bartholomeus de Moor van Immerzeel, raad en vroedschap van Gouda, een buitenplaats, genaamd "Rijn en Dijk" met herenhuis, tuinmanshuis, speelhuis en beplanting en alle tuin sieraden, met een huis en 1 morgen 567 roeden land in Alpherhoorn, belend buitendijks ten oosten de Rijn, ten westen de Hoge Rijndijk, ten zuiden mylord Hunsdon, ten noorden de Grote Huis- en Diaconiearmen van Alphen, binnendijks belend ten oosten de Lage Rijndijk, ten westen en noorden Cornelis Rijnsburger ten zuiden mylord Hunsdon en Maerten Pietersz Meurs. Koopsom 8.000 gulden.

Bewoners

  • - 1754 Johanna Erkelens
  • 1754 - Bartholomeus de Moor van Immerzeel

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

Foto's © Albert Speelman 2023

@