Buitenplaats Rijnlust

Ligging

Alphen aan den Rijn - lag even voorbij de Molenaarsbrug

Geschiedenis

De buitenplaats werd in het begin van de 19e eeuw gebouwd op een terrein dat vermoedelijk in het midden van de 17e eeuw aan de familie Van Toll behoorde.

Rond 1810 of 1820 zal de buitenplaats gebouwd zijn door de families Kalkhoven en Van Leeuwen. In 1820 ging de buitenplaats, na het overlijden van mevrouw De Wede Kalkoven, geb. van Leeuwen over op haar zoon Leendert Kalkoven. Hij woonde tot 1820 op de buitenplaats Buitenzorg. Daarna betrok hij dit huis, waar hij tot zijn overlijden in 1848 heeft gewoond.

De buitenplaats werd daarna bewoond door Marinus Carel Piek (1811-1878), lid van de Raad van Oudshoorn en Dijkgraaf van de Vierambachtspolder. Hij was getrouwd met Johanna Margaretha Kalkoven (1813-1856). De heer Piek overleed in 1878 en laat zijn buitenplaats na aan zijn zoon Leendert Piek (1844-1897). Hij trouwde met zijn nicht Maria Clasina Piek, die na het overlijden van haar maan op de buitenplaats bleef wonen met haar dochter Johanna Margaretha Piek.

Na het overlijden van Johanna in 1917 bleef haar dochter op de buitenplaats wonen. Zij trouwde in 1919 met Germain Jacques Stoop.

Bewoners

  • - 1820 De Wede Kalkoven-Van Leeuwen
  • 1820 - 1848 Leendert Kalkoven
  • 1848 - 1878 Marinus Carel Piek x Johanna Margaretha Kalkoven
  • 1878 - 1897 Leendert Piek x Maria Clasina Piek
  • 1897 - 1917 Maria Clasina Piek
  • 1917 - Johanna Margartha Piek x Germain Jacques Stoop

Huidige doeleinden

  • Onbekend

Bronverwijzing

  • Regt, W.M.C. - Alphensche Buitenplaatsen - Leidsch Jaarboekje, 1920

Foto's © Albert Speelman 2024

@