Buitenplaats Rijnlust

Ligging

Alphen aan den Rijn

Geschiedenis

Van 1724 tot 1732 was het in eigendom van de heer Dirk Fiool. Cornelis van Aerssen, heer van Voshol, werd de opvolgende eigenaar. De buitenplaats was 2 morgen en 242 roeden groot. Hij had daarnaast nog een bouwhuis met schuur en 47 morgen 300 roeden land. Tot in 1752 was hij nog de eigenaar.

Melchior Muller was van 1752 tot 1767 eigenaar van de buitenplaats. Hij was tevens eigenaar van Berendrecht. Op 20 juli 1767 liet hij de beide buitenplaatsen publiek verkopen. De die gelegenheid staat Rijnlust beschreven als "de buytenplaats of hofsteede genaemt Rijnlust met deszelfs bepoot- en beplanting, Heerenhuysing en Orangerie, mitsgaders Boere-wooning en Landerijen, alsmeede het Laantje of Allée met het Speel- en Duyfhuys".

Van 1768 tot 1782 was het in bezit van Hermannus van Seppenwolde. Hij was procureur van Rijnland en werd als zodanig toegelaten tot de vierschaar voor Alphen op 3 juli 1756. Met zijn vrouw Anna Amelia Kreet woonde hij in Amsterdam (in 1772), maar ook de buitenplaats. Want hij liet in 1772 en 1776 zijn kinderen in Alphen dopen.

In 1783 ging de buitenplaats over op jonkvrouw Catharina Wilhelmina van Warmvliet. Zij trouwde in 1788 met Jean Marc Antoine de Jaussaud de Vedelin. Blijkbaar is zij haar man gevolgd en heeft de buitenplaats verkocht, want in 1788 staat als eigenaar Hendrik Riems vermeld. Hij heeft de buitenplaats afgebroken en verkocht de gronden in 1789 aan de heer A.T. Blanken, die nog in 1798 als eigenaar voorkomt. In 1811 was het grond in bezit van Pieter baron de Smeth.

Bewoners

  • 1724 - 1732 Dirk Fiool
  • 1732 - 1752 Cornelis van Aerssen
  • 1752 - 1767 Melchior Muller
  • 1768 - 1782 Hermannus van Seppenwolde x Anna Amalia Kreet
  • 1783 - 1788 Catharina Wilhelmina van Warmvliet
  • 1788 - 1789 Hendrik Riems
  • 1789 - A.T. Blanken
  • - Pieter baron de Smeth

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Regt, W.M.C. - Alphensche Buitenplaatsen - Leidsch Jaarboekje, 1920

Foto's © Albert Speelman 2023

@