Buitenplaats Ruymsigt

Ligging

Alphen aan den Rijn

Andere benaming

(Ruimzicht)

Geschiedenis

Cornelis Kenneweg werd in 1734 voor zijn "buytenplaats genaamt "Ruymsigt" aangeslagen voor 6-13-0 gulden. Omstreeks 1780 was de heer Dominicus Daniël Roosmale eigenaar van deze buitenplaats. Korte tijd later was de heer Dirk Heydeman de bezitter. Hij overleed op 27 september 1795 in Alphen en liet de buitenplaats na aan zijn weduwe Geertruid Wiggers. Hij had zijn testament gemaakt te Amsterdam op 4 juli 1782 voor notaris Joh. Arn. Lette en bezat bij zijn dood "1/4 in een huis en erve genaamd "Ruymzigt" belend ten noorden de Erve Wed. Meurs, ten zuiden Gerard Willem van Blijdenberg en strekkende van de H. Rijndijk tot aan den Rijn".

Na zijn dood werd Maria Jordens, weduwe van de heer Willem van Hemert, eigenaresse van de buitenplaats.

Bewoners

  • - Cornelis Kenneweg
  • Ca 1763 – Johannes Isaaksz Langendaal
  • ca 1780 - Dominicus Daniël Roosmale
  • - 1795 Dirk Heydeman x Geertruid Wiggers
  • 1795 - Geertruid Wiggers
  • 1801 - Maria Jordens

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Regt, W.M.C. - Alphensche Buitenplaatsen - Leidsch Jaarboekje, 1920

Foto's © Albert Speelman 2024

@