Buitenplaats Swaanswijk

Ligging

Alphen aan den Rijn

Andere benaming

(Swaenswijk, Zwaanwijk)

Geschiedenis

In 1704 werd de buitenplaats door Martina de Groen, weduwe van Adriaan Rietveld, geschonken aan haar neef Philips van Leeuwen, advocaat voor de Hovan van Justitie in Holland. Op 6 mei 1710 werd er een boelhuis gehouden "op de plaats "Swaenswyck" tegenover het " Hof van Alphen" by den Bode Jan Huberts van der Burg, als last en ordre hebbende van Ds. Joannes Haeck, bedienaar des Godd. Woords te Reeuwijk, in huwelijk hebbende Juffr. Anna Maria Couwenhoven". Na het overlijden van Van Leeuwen wordt in 1715 de buitenplaats verkocht aan David van de Kloot. Hij koopt "de helft van 2 huizen en erven, een ervan heet "Swaanswijk", naast elkaar liggend, buiten het Zuideinde van Alphen, strekkend van de Hoge Rijndijk tot in de Rijn, belend ten zuiden Isaacq Korse Kop, ten noorden Cornelis Janse van der Helm" voor een bedrag van 1.500 gulden. De andere helft was al in zijn bezit.

De buitenplaats wordt in 1723 door Hironimus van der Dijke verkocht aan Cornelis van der Schalke voor een bedrag van 2.750 gulden.

Hiijeronimus Goudanus Snels, raad in de vroedschap en hoofd officier van Gouda, optredend voor zijn broer Jacob Snels, secretaris van Gouda, samen testamentaire voogden over de minderjarige dochter van hun broer Melchior van Beverning Snels, in leven commandeur in dienst van het land, administrateur over die goederen volgens testament voor Hendrik van Heuven, notaris te Gouda d.d. 15-06-1730, verkoopt aan Sijbrand Kramer, wonende te Alphen, een huis, erf en buitenplaats genaamd "Swaanswijk", even buiten het Zuideinde van Alphen, strekkend van de Rijn tot de Hoge Rijndijk, belend ten zuiden Gerrit Falewink, ten noorden de ambachtsheer van Alphen. Koopsom 2.150 gulden.

In 1742 wordt de buitenplaats verkocht aan de Diaconiearmen van Alphen voor een bedrag van 3.100 gulden. Taco Sibelius, predikant en Cornelis Meerburg en Tobias van Kampen, diaken van Alphen, verkopen aan Wijnand de Ridder, wonende te Alphen, een "huis en erf genaamd Swaanswijk even buiten het Zuideinde van Alphen, strekkend van de Hoge Rijndijk tot in de Rijn, belend ten zuiden Cornelis Verduijn, ten noorden Dirk Braam." Koopsom is 2.350 gulden.

Cornelis Lont en Henricus Kuijlenburg, predikant te Alphen kopen de buitenplaats Zwaanswijk met herenhuis, tuinhuis, sinds jaren gebruikt als Franse kostschool voor een bedrag van 2.575 gulden van Wijnand de Ridder.

Op 5 juli 1785 wordt de buitenplaats door Cornelis Lont en Hendricus Kuijlenburg verkocht voor 1806 gulden aan Willem Borset.

De buitenplaats moet ergens voor 1788 zijn afgebroken. In dat jaar wordt door Willem Borzet de grond en het erf waar voorheen het huis " Swaanswijk" heeft gestaan verkocht aan Jan Herman Heller voor een bedrag van 500 gulden.

Bewoners

 • - 1704 Martina de Groen
 • 1704 - Philips van Leeuwen
 • 1715 - David van der Kloot
 • - 1723 Hironimus van der Dijke
 • 1723 - Cornelis van der Schalke
 • 1741 - 1742 Sijbrand Kramer
 • 1742 - 1762 Diaconiearmen van Alphen
 • 1762 – 1783 Wijnand de Ridder x Margaretha Philigentia de Rocquette
 • 1783 – 1785 Cornelis Lont en Henricus Kuijlenburg
 • 1785 - 1788 Willem Borset
 • 1788 Jan Herman Heller

Huidige doeleinden

 • Verdwenen

Bronverwijzing

 • Regt, W.M.C. - Alphensche Buitenplaatsen - Leidsch Jaarboekje, 1920
 • Streekarchief Rijnlands Midden

Foto's © Albert Speelman 2024

@