Buitenplaats Vrijhoeven

Ligging

Alphen aan den Rijn

Andere benaming

Zeerust

Geschiedenis

De heer Abraham ter Borgh bezat in 1758 de buitenplaats. Hij heeft het toen voor 8470 gulden verkocht aan mr. Pieter Pietermaat junior. Het bestond toen uit een "heerenhuis, speelhuis, tuinmanshuis, schuitenhuis en verdere getimmerte, bepooting en beplanting, en de landerijen daarbij, alles gelegen in de Gnephoek en groot 8 morgen, 1771 roeden".

Mr. Pietermaat was schepen van Hoorn, later pensionaris van Medemblik en overleed op het huis Adegeest in september 1791. Hij was getrouwd met Magdalena Johanna Darrest of d'Arrest. Pietermaat verkocht zijn buitenplaats in 1770 voor 9000 gulden aan Pieter, baron van Reede van Oudshoorn. Hij had pas de buitenplaats Postrust verkocht en ook deze buitenplaats beviel hem blijkbaar niet. Want kort daarna kocht hij het kasteel Drakenburg. De buitenplaats werd in 1771 voor 9000 gulden verkocht aan Hendrik Daniël Bartels en zijn vrouw Margaretha de Booser.

In 1786 werd de buitenplaats gekocht door Johanna Hillegonda du Moulin, geb. van der Sluys. Het goed bestond toen uit een "heerenhuis, stal, koetshuis, twee speelhuizen, een schuitenhuis en landerijen etc. groot 8 morgen en 177,5 roeden", de koopsom bedroeg 10625 gulden. Zij was de tweede echtgenote van de generaal Carel Diederik du Moulin en sedert 1793 zijn weduwe. Op 18 mei 1803 heeft zij de buitenplaats verkocht aan de heer J. Lenerson voor 15200 gulden.

Hij betrok de buitenplaats met zijn 13 jarige dochter Maria Elisabeth. In 1818 werd de buitenplaats publiekelijk verkocht aan Jacobus Arnoldus Franciscus Wouters, Na 1820 is het overgaan op James John baron Melvill van Carnbee. Hij herdoopte de buitenplaats in Zeerust.

De buitenplaats werd in 1842 eigendom van mr. Jan van Lakerveld Bisdom. Hij vestigde bij zijn huis een kalkbranderij met drie ovens. Na vertrek van Van Lakerveld Bisdom in 1850 werd de buitenplaats afgebroken.

Bewoners

 • - 1758 Abraham ter Borgh
 • 1758 - 1770 Pieter Pietermaat x Magdalena Johanna d'Arrest
 • 1770 - 1771 Pieter, baron van Reede tot Oudshoorn
 • 1771 - 1786 Hendrik Daniël Bartels x Margaretha de Booser
 • 1786 - 1803 Johanna Hillegonda du Moulin, geb. van der Sluys
 • 1803 - 1818 J. Lenerson en dochter Maria Elisabeth Lenerson
 • 1818 - Kacobus Arnoldus Franciscus Wouters
 • 1820 - James John baron Melvill van Carnbee
 • 1842 - Jan van Lakerveld Bisdom

Huidige doeleinden

 • Verdwenen

Bronverwijzing

 • Regt, W.M.C. - Alphensche Buitenplaatsen - Leidsch Jaarboekje, 1920

Foto's © Albert Speelman 2024

@