Buitenplaats Welgelegen

Ligging

Alphen aan den Rijn

Geschiedenis

Op 9 januari 1784 overleed op deze buitenplaats de eigenaar-bewoner Jan van der Wilt. De buitenplaats was "was gelegen '"in of aan" het dorp van Alphen, strekkende uit den Hoogen Rijndijk tot in den Rijn, belend ten zuiden Pieter Moerkerk, en ten noorden de Heer C. Heytland". De buitenplaats werd toen getaxeerd op 3.000 gulden.

In 1798 werd Regina Magdalena en Geertruida Rebecca Mensinga de eigenaren van de buitenplaats voor 2.800 gulden.

Op de buitenplaats kwam in 1835 de familie Kuys wonen, de later de buitenplaats Overpost betrok. Welgelegen werd in 1854 eigendom van mevrouw de weduwe Kuys-Bronkhuyze en werd daarna verhuurd (o.a. was de kantonrechter Ledeboer huurder) en sinds 15 mei 1871 door haar verkocht aan Cornelis Conijn. Het wordt bij die gelegenheid beschreven als "heerenhuis, genaamd Welgelegen met koepel aan den straatweg en een kamer, alsmede uitzicht hebbende op den straatweg, voorts stalling en verdere getimmerten, tuin en erve." De tuin is bij de verbreding van de Rijn in 1903 zeer ingekort en is ook het koepeltje verdwenen.

Het huis is ingebouwd tussen andere huizen en is nu eigendom van de heer Bouwe van Wijk (firma Rok en Zoon).

Bewoners

  • - 1784 Jan van der Wilt
  • 1798 - Regina Magdalena en Geertruida Rebecca Mensinga
  • 1835 - familie Kuys
  • 1854 - 1871 Mevr. Kuys-Bronkhuyze
  • 1871 - Cornelis Conijn
  • - Bouwe van Wijk

Huidige doeleinden

  • Onbekend

Opengesteld

  • Onbekend

Bronverwijzing

  • Regt, W.M.C. - Alphensche Buitenplaatsen - Leidsch Jaarboekje, 1920

Foto's © Albert Speelman 2021

@