Buitenplaats Weltevreden

Ligging

Alphen aan den Rijn - Oudshoornseweg 110a en Groenoord 206

Geschiedenis

Tot 1775 was Thomas Burchardus de Bock, Schout en secretaris van Oudshoorn, eigenaar van de buitenplaats. Hij hoeft er niet gewoond te hebben, want hij kocht steeds meer huizen en landerijen in Oudshoorn. In dat jaar verkocht hij de buitenplaats voor 14.000 gulden aan Robbert Hendrik Armenault (1729-1797). Het bestond toen uit een buitenplaats, zijnde huis, stal, koetshuis, steiger aan de Rijn, verdere getimmerten, bepooting en beplanting, met erven en tuinen. Hij was onderkoopman in dienst van de V.O.C.. Na zijn overlijden in 1797 bleef zijn weduwe, Ida Johanna Smith, op de buitenplaats wonen.

Na het overlijden van mevrouw De Wede Armenault in 1802 werd de buitenplaats verkocht aan Gerrit Rijswijk van den Heuvel. In zijn tijd kreeg de buitenplaats een zekere bekendheid, doordat in april 1813 bij de heer Mens, tuinbaas op de buitenplaats, een samenkomst plaats had van ontevreden mensen over het bestuur en de maatregelen die door Napoleon waren genomen. Hier werd de opstand beraamd, die op 20 april 1813 in de geschiedenis bekend staat als "Drie schoft Oranje boven" en waarbij de opstandige boeren uit Alphen en omliggende dorpen, onder aanvoering van Pieter van der Lee naar Leiden zijn getrokken en de stad hebben ingenomen.

Na het overlijden van Gerrit Rijswijk in 1828 kwam de buitenplaats in het bezit van zijn dochter Dirkje Hendrica Elisabeth van den Heuvel. Zij trouwde in 1821 met dr. Hendrik Cornelis van der Burch. Zij gingen op de buitenplaats wonen. Bij dit goed behoorden toen ook het grond, waarop later de villa's Amcarthine en Speranza werden gebouwd.

Na het overlijden van Van de Burch in 1866 werd het verkocht aan de pennenfabrikant Jacob Willem Clant. Zijn zoon Hermannus Clant overleed te Davos in Zwitserland in 1878. Ter herinnering aan zijn overleden zoon, brak hij het oude huis af en liet op dezelfde plek een nieuwe villa bouwen, een getrouwe kopie van het huis, waarin zijn zoon was overleden.

Na het overlijden van Jacob Willem in 1888 werd het huis bewoond door zijn jongste zoon Jacob Willem Otto Clant. Hij beschikte testamantair dat na zijn dood de villa afgebroken, de vijvers gedempt en de paarden afgemaakt moesten worden, hetgeen geschiedde. In 1934 werd een nieuw huis gebouwd.

Bewoners

 • - 1775 Thomas Burchardus de Bock x mw Loopwijk
 • 1775 - 1797 Robbert Hendrik Armenault x Ida Johanna Smith
 • 1797 - 1802 Ida Johanna Smith
 • 1802 - 1828 Gerrit Rijswijk van den Heuvel
 • 1828 - Dirkje Hendrica Elisabeth van den Heuvel x Hendrik Cornelis van der Burch
 • 1880 - 1888 Jacob Willem Clant
 • 1888 - Jacob Willem Otto Clant

Huidige doeleinden

 • Verdwenen

Bronverwijzing

 • Monumenten in Nederland - Zuid-Holland
 • Kastelen en buitenplaatsen in Zuid-Holland
 • Regt, W.M.C. - "Alphensche Buitenplaatsen" - Leidsch Jaarboekje, 1920

Foto's © Albert Speelman 2023

@