Buitenplaats Woellust

Ligging

Alphen aan den Rijn - Oudshoornseweg

Geschiedenis

Simon Musketier verkoopt op 14 december 1740 aan Jan van Deventer een buitenplaatsje genaamd Woellust met erf, kalkpotten, leshuis en schuur, een boomgaard, te verongelden voor 3 hond, strekkend vanuit de Rijn tot achter aan Annetje Ariens Doeff, belend ten westen Annetje Ariens Doeff en ten oosten voornoemde Musketier met een huis alsmede Reijnier van Abtshoven voor een bedrag van 8.500 gulden.

Op 26 augustus 1765 verkoopt Jan van Deventer aan Thomas Burchardus de Bock de buitenplaatsj, met erf en drie kalkpotten, leshuis, twee schuren, bepoting en beplanting met de tuin of boomgaard daarachter gelegen voor 3 hond, strekkende uit de Rijn tot Rederus van der Snoek, belend ten westen Van der Snoek en ten oosten Grietje Verduin, weduwe van Cornelis van Leijden, alsmede Michiel en Cornelis van Abshooven voor een bedrag van 12.000 gulden.

Op 18 januari 1790 werd het voor 21.000 gulden verkocht aan Johan Wichers (1748-1822). Hij was in 1778 getrouwd met Geertruida Catharina van Ravesteyn.

Adriana Jusine Wichers (1787-1871), weduwe van Petrus Adrianus Wagemaker Wernink, verkoopt in 1843 de buitenplaats, met aanhoren, een kalkbranderij met woonhuis en eenhuis en erf te Oudshoorn, aan Willem Catharinus Wernink (1815-1888). Hij trouwde in 1844 met Elize Eleonore Paulina Charlotte de la Fargue

Omstreeks 1894 werd de buitenplaats afgebroken.

Bewoners

  • - 1740 Simon Musketier
  • 1740 - 1765 Jan van Deventer x Barbara Lakeman
  • 1765 - Thomas Burchardus de Bock
  • 1790 - Johan Wichers x Geertruida Catharina van Ravesteyn
  • - 1843 Adriana Jusine Wichers x Petrus Adrianus Wagemaker Wernink
  • 1843 - Willem Catharinus Wernink x Elize Eleonore Paulina Charlotte de la Fargue

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

Foto's © Albert Speelman 2024

@