Buitenplaats Zorgrust

Ligging

Alphen aan den Rijn

Geschiedenis

De buitenplaats was van 1712 tot 1732 in eigendom van mr. Johan van Couwenhoven, advocaat in Rotterdam. Het was 30 morgen en 300 roeden groot. In 1732 is het in eigendom overgegaan op Jan Robijn. De buitenplaats was in 1755 32 morgen 400 roeden groot. Het is 1762 door Maria van Lill gekocht van Jan Robijn. Het bestond in 1764 uit "twee huizen, 33 morgenen 400 roeden land, het heerenhuis en bouwhuis met 19 moren en 500 roeden, belend ten oosten: Jacob Schenkeveld, en ten westen: Joachim Sandra".

Maria van Litt overleed te Utrecht op 24 maart 1765 kinderloos en liet de buitenplaats na aan haar man Gijsbert Dirk Cazius, rentmeester-generaal van de Balye van Utrecht. Het goed werd toen getaxeerd op 3.200 gulden. Hij bezat het tot 1782.

In 1783 werd de heer Albrecht van der Burch eigenaar. In 1820 is het in eigendom gegaan van Johannes Everardus Weeningh.

Bewoners

  • 1712 - 1732 Johan van Couwenhoven
  • 1732 - 1762 Jan Robijn
  • 1762 - 1765 Maria van Lill x Gijsbert Dirk Cazius
  • 1765 - 1782 Gijsbert Dirk Cazius
  • 1783 - 1820 Albrecht van der Burch
  • 1820 - Johannes Everardus Weeningh

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Regt, W.M.C. - "Alphensche Buitenplaatsen" - Leidsch Jaarboekje, 1920

Foto's © Albert Speelman 2023

@