Buitenplaats Zuidzicht

Ligging

Alphen aan den Rijn

Andere benaming

Vlietentoorn

Geschiedenis

In het midden van de 18e eeuw behoorde de buitenplaats "met deszelfs heerenhuizinge en verdere getimmerten", groot 1 morgen 181 roeden gelegen in den Gnephoek onder Oudshoorn toe aan Susanna Margarethe Vliethoorn, weduwe van mr. Jan van Groeneveldt. In 1764 werd de buitenplaats door de kinderen en erfgenamen verkocht aan Jacob de Waal en Christina Soutman voor 1.800 gulden.

In 1772 werd het door Reynier van Houten en George Veldhaus (gemachtigden?) voor 3.400 gulden verkocht aan Wouter van Loon. Hij en zijn echtgenote Mondina van Loon kwamen in juni 1773 wonen op de buitenplaats. In 1778 werd het door hun verkocht voor 3.640 gulden aan René Esai Langrune of Lungrune.

In 1784 verkocht hij de buitenplaats voor 6.500 gulden aan Willem van Hemert. Hij was getrouwd met Johanna Elisabeth van Irhoven. Zij overleed in 1791 op de buitenplaats. Hij hertrouwde nog in hetzelfde jaar met Maria Jordens. Willem overleed in 1801, zijn weduwe kocht toen de buitenplaats Ruymsigt.

Willem van Hemert had intussen de buitenplaats voor 6.000 gulden verkocht aan Isaäc Scheltus. Hij leefde met zijn echtgenote Sara Jacoba Hester Vos tijdelijk op de buitenplaats.

Na Scheltus volgde L. Kalkoven op als eigenaar. In 1830 woonde Willem Leonardus Kalkoven er met zijn echtgenote Johanna Piek. Na zijn overlijden in 1849, werd hij in het bezit opgevolgd door Pieter Willem Bronkhuyze, getrouwd met Catharina van der Eyck.

Het echtpaar Bronkhuyze-van der Eyck vertrok in 1852 naar Utrecht en de buitenplaats werd spoedig daarna betrokken door mevrouw de weduwe Maria Catharina Elisabeth Myné, geboren Spaan, die daar met haar dochter Maria Catharina Myné woonde.

Na de familie Myné werd het bewoond door Ph. L. Bérail. Hij woonde er met zijn vrouw Wilhelmina J. Tromp en bezat een dakpannenfabriek in Alphen tegenover de buitenplaats.

Na Berail volgde als laatste eigenaar en bewoner Gerard Wilhelm Henry Suermont, getrouwd met Maria Hendrika Zirkzee, de buitenplaats. Na zijn vertrek werd de buitenplaats afgebroken en zijn de vrijkomende landerijen tot warmoezerij ingericht.

Bewoners

 • - Susanne Margaretha Vliethoorn
 • - 1764 erfgenamen van Vliethoorn
 • 1764 - Jacob de Waal x Chtistina Soutman
 • 1772 - 1778 Wouter van Loon x Mondina van Loon
 • 1778 - 1784 René Esia Langrune
 • 1784 - 1796 Willem van Hemert x Johanna Elisabeth van Irhoven x Maria Jordens
 • 1796 - Isaäc Scheltus x Sara Jacoba Hester Vos
 • - L Kalkoven
 • - 1830 Willem Leonardus Kalkoven x Johanna Piek
 • 1830 - 1852 Pieter Willem Bronkhuyze x Catharina van der Eyck
 • 1852 - Maria Catharina Elisabeth Myné
 • - Ph. L. Bérail x Wilhelmina J. Tromp
 • - Gerard Wilhelm Henry Suermondt x Maria Hendrika Zirkzee

Huidige doeleinden

 • Verdwenen

Bronverwijzing

 • Regt, W.M.C. - "Alphensche Buitenplaatsen" - Leidsch Jaarboekje, 1920

Foto's © Albert Speelman 2024

@