Buitenplaats Amstelstein

Ligging

Alphen aan den Rijn - Wilhelminalaan 1

Geschiedenis

De buitenplaats bestond reeds in het begin van de 19e eeuw, want toen werd het bewoond door Trijntje Broer, weduwe van de heer Cornelis Spruyt. Later woonde hier de zoon van Cornelis Spruy en Trijntje Broer, ook Cornelis Spruyt geheten. Hij was papierfabrikant in Broek en werd later kalkbrander en gemeente-ontvanger in Alphen. Hij was getrouwd met Catharina Margaretha Muller.

In een boedelverdeling van 1825 werd het goed omschreven als een 'huis, stal, schuur, loods, koepel, erve, tuin en houtboschje'. De naam kreeg het pas na 1860 van de familie Spruijt, die ook het veel grotere buitenplaats Amstelstein bezat.

De buitenplaats werd in 1883 gekocht door Nicolaas Samson, die er de uitgeverij Samson vestigde, waarna het huis grondig werd verbouwd en uitgebreid. In 1992 werd de Alphense VVV eigenaar.

Bewoners

  • - Trijnte Broer
  • - Cornelis Spruyt x Catharina Margaretha Muller
  • 1860 - familie Spruijt
  • 1883 - Nicolaas Samson
  • 1992 - gemeente Alphen aan den Rijn

Huidige doeleinden

  • Kantoor

Opengesteld

  • Vrij toegankelijk

Bronverwijzing

  • Monumenten in Nederland - Zuid-Holland
  • Kastelen en buitenplaatsen in Zuid-Holland
  • Regt, W.M.C. - Alphensche Buitenplaatsen - Leidsch Jaarboekje, 1920

Foto's © Albert Speelman 2024

@