Buitenplaats Vredelust

Ligging

Alphen aan den Rijn - Nuovaweg 1

Geschiedenis

De buitenplaats was in 1753 in het bezit van Jacob Pieterson. Hij verkocht de buitenplaats in 1763 voor 4000 gulden aan Jacob de Waal. Het was toen "een buitenplaatsje, genaemt Vredelust, met zijn huysinge en erve, schuur en speelhuys, staande aan den Lagen Rijndijk bij 's Molenaarsbrugge". In 1766 werd het huis, verkocht door Jacob de Waal, getrouwd met Christina Soutman, omschreven als een buitenplaatsje genaamd "Vreedens Lust" met "zijn huizing, erf, schuur, speelhuis, bepoting en beplanting aan de Lage Rijndijk bij 's-Molenaarsbrug in Oudshoorn, te verongelden voor een huis en 100 roeden, strekkende uit de Rijn tot Jacob Heijns, belend ten oosten en westen Jacob Heijns". De koper was Johannes van der Hoeven, getrouwd in 1768 met Maria van der Geer. Hij koopt het voor 5.000 gulden en breidde de buitenplaats uit met o.a. een 'slingerboschje'.

In 1770 verkoopt hij de buitenplaats aan Carel baron van Boetzelaer, Heer van Aarlanderveen voor 8000 gulden. Nog geen jaar later, in 1771, wordt het verkocht aan Jacob Pieter Curtius voor 9073 gulden. Hij overleed in 1778 op de buitenplaats. Zijn vrouw, Dina Dupper, blijft er tot haar overlijden in 1798 wonen. Na haar overlijden werd de buitenplaats voor 7560 gulden in 1798 verkocht aan Petronella Slob, huisvrouw van Pieter van Gote.

Na de fsmilie Van Gote werd ds. Johannes Horthemels Hanssen (1781-1826) eigenaar van de buitenplaats. Hij was in 1795 getrouwd met jkvr. Catharina Rutteria Lambrechtsen j.d.. Zij woonden van 1810 tot 1812 op de buitenplaats. De buitenplaats werd in 1815 publiekelijk verkocht aan H.H. Martinus de Crane en Cornelis van de Watering. Aan het eind van 1815 werd het doorverkocht aan Robert Voûte.

Robert Voûte had onder de Bataafsche Republiek en het Franse Keizerrijk op financiëel gebied een grote rol gespeeld. Hij was raadsman van het Russische keizerspaar, van koning Lodewijk Napolein en van Napoleon zelf. Robert bracht zijn laatste levensjaren op de buitenplaats door. Hij overleed in 1823. Zijn tweede vrouw bleef daarna nog op de buitenplaats wonen.

In 1838 kwam het in handen van de familie Piek. In 1883, na het overlijden van mevrouw Piek-Wesseling, liet Johan Theodore Piek het oude huis afbreken en het bestaande pand, in Franse neorenaissancevormen, bouwen. Daarnaast liet hij op het terrein van Vredelust een tweede huis bouwen in eclectische stijl, Villa Nuova. Hij woonde hier tot 1889. Daarna werd het verkocht aan Willem Cambier van Nooten, uitgever van "De Rijnbode". Hij heeft er tot 1905 gewoond.

In 1908 komt het in bezit van de gemeente Oudshoorn, die in 1918 werd samengevoegd met Alphen aan den Rijn. Zoals bij vrijwel alle Alphense buitens is het terrein in de loop van de tijd volgebouwd.

Het huis is onderverdeeld in twee appartementen.

Bewoners

 • - 1763 Jacob Pieterson
 • 1763 - 1766 Jacob de Waal x Christina Soutman
 • 1766 - 1770 Johannes van der Hoeven x Maria van der Geer
 • 1770 - 1771 Carol Baron van Boetzelaer
 • 1771 - 1778 Jacob Pieter Curtius x Dina Dupper
 • 1778 - 1798 Dina Dupper
 • 1798 - Petronella Slob
 • 1800 - 1809 familie Hollaer van Gote
 • - 1815 Johannes Horthemels Hanssen x Catharina Rutteria Lambrechtsen
 • 1815 H.H. Martinus de Crane en Cornelus van de Watering
 • 1815 - 1823 Robert Voûte x Cathérine Abéline Guichérit
 • - 1838 Cathérine Abéline Guichérit
 • 1838 - familie Piek
 • 1883 - 1889 Johan Theodore Piek
 • 1889 - 1905 Willem Cambier van Nooten
 • 1908 - 1918 gemeente Oudshoorn
 • 1908 - 1918 verhuurd aan Arend Jan Grobbe x Alida Martina Hoogteijling
 • 1918 - gemeente Alphen aan den Rijn
 • 2004 aannemersbedrijf Van Wieringen BV

Huidige doeleinden

 • Particuliere bewoning
 • Appartementen

Opengesteld

 • Niet toegankelijk

Bronverwijzing

 • Kastelen en buitenplaatsen in Zuid-Holland
 • Groene Hart Archieven
 • Regt, W.M.C. - "Alphensche Buitenplaatsen" - Leidsch Jaarboekje, 1920

Foto's © Albert Speelman 2023

@