Buitenplaats Royestein

Ligging

Amerongen

Geschiedenis

Het huis wordt afgebeeld op een kaart van de heerlijkheid Zuilenstein uit 1633. Het was in de eerste helft van de 17e eeuw in bezit van de heren van Culemborg. In 1647 werd het op een veilingbiljet omschreven als 'een schoone hoffstede met de huysingen ende getimmerten daerop staende genaemt Roodesteyn leggende tot Amerongen met syne Boomgaerden, plantagien van seer schoone Laningen of dreven ende Landeryen met het Bouw-huys daer by staende, onlanghs nieu ghetimmert'. Bij het huis hoorde 40 morgen land.

Hoewel Van der Aa in 1844 schreef dat het door de Fransen in 1672 was verwoest, is dit hoogst waarschijnlijk onjuist. Jan de Beijer tekende het huis in 1750 als een verdiepingloos huis van zeven traveëen met in het midden de ingang. De ontlastingsbogen en de beide geveltoppen wijzen op een datering rond 1630. Het betreft hier waarschijnlijk het voorhuis van een boerderij, zoals die op de kaart van 1633 werd weergegeven.

De naam Rodestein ontleende het huis mogelijk aan de rode pannendaken.

Het is overigens niet zeker of we hier met een buitenplaats te maken hebben gehad. Het vermoeden bestaat dat het hier om een voornaam voorhuis van een boerderij ging.

Het genoemde 'Bouw-huys' zou de huidige boerderij Rodestein aan de Kersweg kunnen zijn, die op het achterste deel van de kavel is gelegen.

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Aan de Kersweg in Amerongen staat nu een huis met de naam Rodestein, dat mogelijk het vroegere bouwhuis is geweest.

Bronverwijzing

  • Kastelenboek Provincie Utrecht, 1975
  • Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht, 1995

Foto's © Albert Speelman 2024

@