Hofstede De Vergulden Eenhoorn

Ligging

Amsterdam – Ringdijk 68

Geschiedenis

Vanaf 1629 werd door de gemeente Amsterdam de binnenzee Watergraafsmeer ingepolderd en drooggelegd. Rijke Amsterdammers investeerden hun geld in boerenbedrijven in de nieuwe polder. Sommige boerenhofsteden waren  uitgerust met  luxe opkamer voor de rijke eigenaar zomers verbleef. Den Vergulden Eenhoorn heeft twee opkamers in het brede voorhuis aan de dijk.

Het werd in 1702 gebouwd door Jan van Meekeren, chirurgijn in Amsterdam. Hij gebruikte het als ‘artsenywinckel’, een apotheek of drogisterij met mogelijk plantaardige geneesmiddelen uit de moestuin. Bij de bouw liet hij middenin de gevel een gevelsteen met een goud vergulde eenhoorn aanbrengen. De eenhoorn was namelijk het symbool van artsen en apothekers, vanwege de medicinale kracht die werd toebedeeld aan de hoorn.

De hofstede werd op 1 februari 1723 verkocht aan Esaye Gillot voor ƒ 9000,00. Na zijn overlijden erfde in 1752 zijn zoon Jacques Gillot het huis. Hij woonde er tot 1799, waarna hij de buitenplaats met ‘twee warmoezenierstuinen en de huizen daarop staande’ verkocht aan Jan Bax voor ƒ 7700,00.

Jan Jacob Beerekamp, koopman te Amsterdam, was in 1850 eigenaar van de hofstede. Hij kocht in dat jaar ook het verderop gelegen hofstede Klein Dantzig.

Het pand kreeg vanaf de vroege 19e eeuw de functie van boerderij.

Voor de stadsuitbreiding werden veel hofsteden afgebroken en langzamerhand werden de daaromheen liggende weilanden bebouwd met woningen en kantoorgebouwen. De Vergulden Eenhoorn bleef tot in de jaren zeventig van de vorige eeuw in gebruik als boerderij.

Na een aantal jaren van leegstand werd het in 1973 gerestaureerd en kreeg het in 1975 de bestemming van buurthuis.

Vanaf 2015 is het in gebruik als café/restaurant en bed & breakfast.

Bewoners

  • 1702 – 1723 Jan van Meekeren
  • 1723 – 1752 Esaye Gillot
  • 1752 – 1799 Jacques Gillot
  • 1799 – Jan Bax
  • 1850 – Jan Jacob Beerekamp

Huidige doeleinden

Café/restaurant Den Vergulden Eenhoorn

Opengesteld

  • Toegankelijk voor gasten

Bronverwijzing

  • Website: iamsterdam
  • Gemeente Archeologisch bureauonderzoek. Plangebied Eenhoorn. Stadsdeel Oost-Watergraafsmeer. BO 10-037, 2010

Foto's © Albert Speelman 2024

@