Buitenplaats Elsrijk

Ligging

Amstelveen - Amsterdamseweg

Andere benaming

Braakrijk

Geschiedenis

Al in 1565 stond er een huis op het terrein, dat eigendom was van de kinderen van Dirck Hillebrantsz. (den Otter), burgemeester van Amsterdam. Dirk Vechtersz. was begin 17e eeuw eigenaar. Hij verkocht het in 1628 aan Jacob Jansz. Reael, schepen van Amsterdam.

Reijnier Reael heeft vermoedelijk de buitenplaats gebouwd of een andere bron vermeld dat de echtgenoot van Magtilda Reael, Philips van Haarlem, de stichter van de buitenplaats was. In 1667 leende Philips tienduizend guldens van Gilbert de Flines. Mocht de lening niet afgelost worden dan zou hij moeten terugbetalen met "40 morgen land met de huijsinge en plantagie daerop staande".

Deze buitenplaats kreeg van Philips van Haarlem de naam Braakrijck of Braeckrijk. De naam van de buitenplaats is afgeleid van de gebeurtenis waarbij een uitloper van het Karnemelksegat in het Amsterdamse bos door de oude veendijk brak, waardoor een klein meertje, genaamd de Braak ontstond.

In 1681 ging het eigendom van de buitenplaats over naar Symon Elskamp, die het de naam Elsrijk gaf. De naam is vermoedelijk afgeleid van de beplanting, omdat dit gedeelte van Amstelveen rijk beplant was met elezebomen en elzebosjes. Symon verkocht het buiten voor 12.000 gulden in 1685 aan de voogden over de minderjarige Philip Moilives van der Noot.

In 1720 wordt "zijn hofstede met zijn heerenhuisinge, speelhuis, stallinge en huismanswoning met zijn landerijen, genaamt Elsrijck" verkocht aan de heer Gerrit Kuicken.

Na het overlijden van Gerrit Kuyken hertrouwde zijn weduwe Catharina Fortgene met Jacob de Clercq. Cornelia de Clerq, hun dochter, verkocht in 1796 voor 7.600 gulden de buitenplaats aan de sloper Arnoldes (ten) Burne. Een paar maanden later werd de hofstede met de grond gelijk gemaakt.Na de sloop bleef alleen nog de brug met inrijhek over. Nu staat op het terrein een kantoorgebouw van Van Leer.

Bewoners

 

 • 1565 - kinderen van Dirck Hillebrantsz. (den Otter)
 • - 1628 Dirck Vechtersz.
 • 1628 - Jacob Jansz. Reael
 • - Reijnier Reael
 • - Philips van Haarlem x Magtilda Reael
 • - 1681 erfgename van Van Haarlem
 • 1681 - 1685 Symon Elskamp
 • 1685 - 1720 Philip Moilives van der Noot
 • 1720 - Gerrit Kuicken x Catharina Fortgens
 • - Catharina Fortgens x Jacob de Clercq
 • - 1796 Cornelia de Clercq
 • 1796 Arnoldus (ten) Burne

 

Huidige doeleinden

Bronverwijzing

 • Noord-Hollands Arcadia
 • Amstelveen achte eeuwen geschiedenis
 • Amstelveenweb

Foto's

Foto's © Albert Speelman 2024

@