Buitenplaats Kostverloren

Ligging

Amstelveen - Amsteldijk Noord bij nr. 165

Andere benaming

Ruijschenstein, Brillenburg, hofstede van de baron Belmonte

Geschiedenis

Volgens de uitkomsten van een onderzoek van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland (AWN) in 1994 werd de hofstede rond 1420 gesticht. Als dat juist is, kan de schepen en schout van Amsterdam mr. Jan Benningh Jansz, de hofstede aan de Amstel niet hebben gesticht, zoals traditioneel wordt aangenomen. Kennelijk was Jan Benningh Jansz. echter rond 1500 eigenaar van de hofstede, die op een kasteel leek.

Benningh zou zijn bezitting waarschijnlijk Brillenburg. Ook de naam Amstelhof - waarschijnlijk foutief - duikt op in de literatuur. In de 17e eeuw werden de namen Kostverloren en Ruijschenstein door elkaar gebruikt. Ook voor de op het terrein staande boerenwoning werd, in ieder geval in de 19e eeuw, de naam Ruijschenstein gebruikt.

Tussen ca. 1630 en 1650 raakte het gebouw door brand en verzakken van de fundamenten in verval. Nog in de 17e eeuw op bescheiden schaal hersteld, kwam de hofstede in 1708 in handen van Manuel Ximenes Belmonte. Waarschijnlijk was hij het die er een nieuw huis liet bouwen. In 1730 overleed Belmonte.Zijn weduwe, Ester de Pinto, deed de buitenplaats in dat jaar over aan mr. Jan Sautijn, schepen van Amsterdam. Jans dochter Constantia Catharina Clifford-Sautijn verkocht de hofstede Ruijschenstein in 1760 omdat haar man Pieter Clifford in dat jaar De Hartekamp te Heemstede erfde.

In 1822 werd Kostverloren / Ruijschenstein voor afbraak verkocht. Later stond op dat terrein een boerderij met de naam Sloterdijk.

Omstreeks 1987 kocht de aannemer en sloper Arie Bakker het terrein en liet de boerderij afbreken. Hij gaf de architect Pieter L. van Gendt uit Utrecht opdracht een soort reconstructie te maken van Kostverloren, dat hij naast de fundamenten van het oude Kostverloren wilde laten herbouwen.

Bewoners

 

  • 1500 - Jan Benningh Jansz.
  • 1708 - 1730 Manuel Ximenes Belmonte x Ester de Pinto
  • 1730 - mr. Jan Sautijn
  • - 1760 Constantie Catharina Clifford-Sautijn x Pieter Clifford
  • 1822 afbraak huis
  • 1987 - Arie Bakker

 

Huidige doeleinden

Opengesteld

  • Niet toegankelijk

Bronverwijzing

  • Noord-Hollands Arcadia

Foto's

Foto's © Albert Speelman 2024

@